NL|EN

KMO-Feedback

Om ook kmo's te betrekken bij het tot stand komen van betere Europese wetgeving lanceerde de Europese Commissie de Interactive Policy Making (IPM). De Commissie is er zich van bewust dat Europese wetgeving soms onvermoede neveneffecten heeft. De impact daarvan op de dagelijkse praktijk bij het runnen van een kmo kan enorm zijn, terwijl die kmo niet de mogelijkheid heeft lobbyisten in te huren om haar zaak rechtstreeks “in Brussel” te gaan bepleiten. Via het IPM-initiatief wil de Europese Commissie zicht krijgen op de praktijkervaringen van kmo’s als gevolg van Europese maatregelen.

Ook wij werken mee aan IPM. Via het SME Feedback worden cases (anoniem) aan de Commissie bezorgd. Doel is niet het vinden van een instant oplossing voor uw probleem, wel het meehelpen aan het totstandkomen van betere wetgeving in de toekomst of het aanpassen aan manke, bestaande wetgeving.
Ondervindt u moeilijkheden bij het zakendoen in de interne markt, bij het proberen voldoen aan Europese richtlijnen, of slaagt u er niet in de juiste informatie te bekomen in verband met een aspect van het EU-beleid, laat het ons weten via mail.

Daarnaast worden door het Enterprise Europe Network SME panels en openbare consultaties georganiseerd. De bedoeling hiervan is na te gaan wat er op het veld leeft met betrekking tot een bepaald onderwerp.

Uw stem in Europa is dé website van de Europese Commissie voor raadplegingen, discussies en andere tools waarmee u een actieve rol kunt spelen in de Europese beleidsvorming: http://ec.europa.eu/yourvoice/index_nl.htm

 

Zakenvoorstellen

06.06.13

The Hungarian company, specialized in production of unique fridge magnet vending machines is looking for trade intermediaries from Turkey, Tunisia, Egypt, Israel and European countries in order to sell its machines to hotels and other touristic companies in these countries.
Read more

04.06.13

The reliable Hungarian company specializes in production of corn grits, corn flour, corn oil for the food processing industry (brewing, cornflakes production, porridges for breakfast, baby food), for the pharmaceutical industry, and dog and cat food and is looking for trade intermediary services, such as distributors, trade agents and trade representatives for its products on markets of EU countries.
Read more

04.06.13

The Hungarian company, specialized in manufacturing and trade of polyethylene and polypropylene products, such as wide films, PP corrugated sheets, PVC drain-pipes, hard PE pressure and gas pipes, is looking for distributors, agents and trade representatives from European Union countries, mainly Germany, Denmark, Belgium, The Netherlands, Luxembourg, and Russian Federation to introduce its products on the markets of these countries. The Hungarian company also offers to its potential partners, subcontracting activities regarding its poducts.
Read more