NL|EN

KMO-Feedback

Om ook kmo's te betrekken bij het tot stand komen van betere Europese wetgeving lanceerde de Europese Commissie de Interactive Policy Making (IPM). De Commissie is er zich van bewust dat Europese wetgeving soms onvermoede neveneffecten heeft. De impact daarvan op de dagelijkse praktijk bij het runnen van een kmo kan enorm zijn, terwijl die kmo niet de mogelijkheid heeft lobbyisten in te huren om haar zaak rechtstreeks “in Brussel” te gaan bepleiten. Via het IPM-initiatief wil de Europese Commissie zicht krijgen op de praktijkervaringen van kmo’s als gevolg van Europese maatregelen.

Ook wij werken mee aan IPM. Via het SME Feedback worden cases (anoniem) aan de Commissie bezorgd. Doel is niet het vinden van een instant oplossing voor uw probleem, wel het meehelpen aan het totstandkomen van betere wetgeving in de toekomst of het aanpassen aan manke, bestaande wetgeving.
Ondervindt u moeilijkheden bij het zakendoen in de interne markt, bij het proberen voldoen aan Europese richtlijnen, of slaagt u er niet in de juiste informatie te bekomen in verband met een aspect van het EU-beleid, laat het ons weten via mail.

Daarnaast worden door het Enterprise Europe Network SME panels en openbare consultaties georganiseerd. De bedoeling hiervan is na te gaan wat er op het veld leeft met betrekking tot een bepaald onderwerp.

Uw stem in Europa is dé website van de Europese Commissie voor raadplegingen, discussies en andere tools waarmee u een actieve rol kunt spelen in de Europese beleidsvorming: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_nl.htm

Meer info over de doelstellingen van de EC over betere regelgeving vindt u via deze link: http://ec.europa.eu/info/strategy/better-regulation-why-and-how_nl