Nieuws

  • 15 september 2017

België en Zweden: samenwerken aan innovatie voor de industrie

Om te blijven meespelen op de wereldmarkt moet de Europese industrie digitaliseren. Daar gelooft de EU bijzonder sterk in.
  • 15 september 2017

Werk samen met digitaal Taiwan, via Euopese clusters

Zakendoen met het verre Taiwan lijkt misschien een moeilijk haalbare kaart. Toch loont dit meer dan de moeite voor onder meer onze innoverende IT-bedrijven en producenten van digitale content.
  • 11 augustus 2017

Learning circle in India for European SMEs in the mobility sector

With the support of EASME (Executive Agency for Small and medium-sized Enterprises) and in consortium, technopolis group, itim international and icunet have developed a set of tools to help companies to become more familiar with the business cultures of the Indian market.
  • 1 augustus 2017

EU en Japan bereiken beginselakkoord over economische partnerschapsovereenkomst

De Europese Unie en Japan hebben op 6 juli 2017 een beginselakkoord bereikt over de belangrijkste elementen van een economische partnerschapsovereenkomst
  • 11 augustus 2017

Niet te vergeten: registreer uw chemische stoffen tegen 2018

Maakt of importeert uw bedrijf van buiten de EU meer dan één ton van een chemische stof per jaar? Dan moet u deze tegen 31 mei 2018 registreren bij het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA). Alleen zo krijgt u mogelijk toestemming om ze verder te gebruiken.
  • 10 augustus 2017

Visionary seminar: 'Regenerative medicine : Growing the future', 14/9/17, Maastricht

A regenerative medicine hotspot is emerging in The Netherlands and Flanders.  What visions drive research and valorisation efforts?
  • 1 augustus 2017

De toekomst van de EU-financiën: groep op hoog niveau presenteert voorstellen voor vereenvoudigde toegang tot EU-fondsen

Op 11 juli 2017 heeft de groep van onafhankelijke deskundigen op het gebied van cohesiebeleid zijn eindverslag over een vereenvoudigd kader voor de EU-fondsen na 2020 gepresenteerd.
geschillenbeslechting
  • 11 augustus 2017

Los een handelsconflict sneller en goedkoper op, via bemiddeling

Los een handelsconflict sneller en goedkoper op, via bemiddeling
  • 1 augustus 2017

Het Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP)

Heeft u een goed idee voor een project in de EU, en wilt u investeerders in de hele wereld aantrekken? Registreer uw project dan op het Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP). Zo maakt u het bekend bij een uitgebreid netwerk van internationale investeerders!
  • 1 augustus 2017

Vraag naar online winkelen over de grens neemt toe bij EU-consumenten

Uit de editie 2017 van het Scorebord consumentenvoorwaarden blijkt dat meer en meer EU-consumenten online winkelen en dat hun vertrouwen in e-commerce is toegenomen, zeker om online te kopen in andere EU-landen.