Nieuws

  • 12 juni 2017

Vragen en antwoorden over de betrekkingen tussen de EU en China

Waarom is China belangrijk voor de EU en omgekeerd?
  • 2 juni 2017

AAL2Business Call for tender - 2017/S 085-167176 – Diensten

België-Brussel: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Aanbestedende dienst: Ambient Assisted Living Association
  • 2 juni 2017

Afschaffing van roamingkosten voor EU-reizigers in 2017

Roamen betekent dat je in het buitenland met een mobiele telefoon of een ander mobiel toestel met een simkaart uit je thuisland belt, sms't of surft. Jouw provider in je thuisland betaalt een vergoeding aan de buitenlandse provider om diens netwerk te mogen gebruiken.
  • 2 juni 2017

Geoblocking

Het einde van geoblocking is in zicht.
  • 2 juni 2017

Biogebaseerde industrieën – Oproep voor het indienen van voorstellen 2017

Biogebaseerde industrieën zijn industrieën die hernieuwbare biologische hulpmiddelen gebruiken voor de productie van biogebaseerde producten en biobrandstoffen. De productie vindt gewoonlijk plaats in bioraffinaderijen en steunt vaak op biogebaseerde processen.
  • 5 mei 2017

About Japan webinars in May

WEBINAR #95: PUBLIC PROCUREMENT IN JAPAN Date: 23 May 2017 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET Registration deadline: Monday, 22 May 2017. More information about this webinar will be published soon To register:
  • 2 juni 2017

Call for tender: 2017/S 095-185938 - diensten

België-Brussel: Ontwikkeling van controlemethodologieën en stipte uitvoering van controles inzake overeenkomsten met betrekking tot de exploitatie van de gebouwen die door de Europese Commissie in Brussel worden gebruikt of beheerd Aanbestedende dienst: Europese Commissie
  • 2 juni 2017

Nieuwe EU-regels over medische hulpmiddelen om de patiëntveiligheid te verbeteren en de gezondheidszorg te moderniseren

De Commissie is verheugd met de goedkeuring van haar voorstel voor twee verordeningen voor een robuuster en moderner Europees wettelijk kader met betrekking tot medische hulpmiddelen, die erop gericht zijn de patiëntveiligheid en de volksgezondheid beter te beschermen.
recht
  • 5 mei 2017

Los een handelsconflict sneller en goedkoper op, via bemiddeling

Los een handelsconflict sneller en goedkoper op, via bemiddeling