Nieuws

  • 2 februari 2018

Veilige producten op de eengemaakte markt van de EU: de Commissie neemt initiatieven om vertrouwen te versterken

De Commissie presenteerde op 19 december 2017 twee wetgevingsvoorstellen die het voor ondernemingen, met name kleine en middelgrote ondernemingen, gemakkelijker moeten maken om hun producten in heel Europa te verkopen en die nationale autoriteiten en de douane de mogelijkheid g
  • 26 januari 2018

Alberts brengt een gezonde smoothie automaat op de markt met de ondersteuning van Enterprise Europe Network Vlaanderen

Smoothie-automaat : een Vlaams succesverhaal om duimen en vingers van af te likken
  • 22 december 2017

Panel van kleine en middelgrote ondernemingen in verband met het Commissie-initiatief voor elektronische vervoersdocumenten

Digitalisering kan de efficiëntie, betrouwbaarheid en kostenefficiëntie aanzienlijk verbeteren op het gebied van vervoer en logistiek.
  • 2 februari 2018

Btw: meer flexibiliteit inzake btw-tarieven, minder rompslomp voor kleine bedrijven

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemi
  • 12 januari 2018

Ecobirdy - A European Toy Story

If the stories of Woody, Buzz Lightyear, Jessie and Lots-o'-Huggin' Bear – heroes of Toy Story – moved you to tears, then you're going to like this one.
  • 15 december 2017

Flanders Investment & Trade vernieuwt meldpunt voor Vlaamse bedrijven met vragen over Brexit

Naar aanleiding van het eerste Brexit-seminarie van Flanders Investment & Trade, dat plaatsvond op 14 december 2017, vernieuwde FIT (in samenspraak met het Agentschap Innoveren & Ondernemen en Enterprise Europe Network) het ‘
  • 12 januari 2018

Tetramax project call for international technology transfer financed in Horizon 2020

The first call addressing SMEs within the TETRAMAX project, funded in Horizon 2020 is now published TETRAMAX calls are offering attractive funding opportunities (with much higher success rates compared to other calls…) for bilateral international cooperations (
  • 1 december 2017

Intellectuele eigendom: Bescherming van Europese kennis en innovatievoorsprong

De Commissie stelde op 29 november maatregelen voor om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten goed worden beschermd, zodat Europese bedrijven, met name kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups, worden gestimuleerd om in innovatie en creativiteit te