Nieuws

  • 1 augustus 2017

De toekomst van de EU-financiën: groep op hoog niveau presenteert voorstellen voor vereenvoudigde toegang tot EU-fondsen

Op 11 juli 2017 heeft de groep van onafhankelijke deskundigen op het gebied van cohesiebeleid zijn eindverslag over een vereenvoudigd kader voor de EU-fondsen na 2020 gepresenteerd.
  • 31 juli 2017

Information Day and brokerage event on the Horizon 2020 Work Programme 2018-2020

Het nieuwe werkprogramma Societal Challenge 5 van Horizon 2020 "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials" zal bekend zijn vanaf 30/10/2017.
  • 2 juni 2017

Call for tender: 2017/S 095-185938 - diensten

België-Brussel: Ontwikkeling van controlemethodologieën en stipte uitvoering van controles inzake overeenkomsten met betrekking tot de exploitatie van de gebouwen die door de Europese Commissie in Brussel worden gebruikt of beheerd Aanbestedende dienst: Europese Commissie
  • 1 augustus 2017

Vraag naar online winkelen over de grens neemt toe bij EU-consumenten

Uit de editie 2017 van het Scorebord consumentenvoorwaarden blijkt dat meer en meer EU-consumenten online winkelen en dat hun vertrouwen in e-commerce is toegenomen, zeker om online te kopen in andere EU-landen.
  • 12 juni 2017

Vragen en antwoorden over de betrekkingen tussen de EU en China

Waarom is China belangrijk voor de EU en omgekeerd?
  • 2 juni 2017

AAL2Business Call for tender - 2017/S 085-167176 – Diensten

België-Brussel: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Aanbestedende dienst: Ambient Assisted Living Association
  • 31 juli 2017

Horizon 2020 NMBP 2018-2020 : infodagen

De werkprogramma’s 2018-2020 van Horizon 2020 in het domein LEIT-NMBP zijn in voorbereiding. De finale goedkeuring hiervan door de EC is voorzien op 27 oktober 2017: dat zou dan ook de datum worden waarop de calls gepubliceerd worden.
  • 2 juni 2017

Geoblocking

Het einde van geoblocking is in zicht.
  • 2 juni 2017

Biogebaseerde industrieën – Oproep voor het indienen van voorstellen 2017

Biogebaseerde industrieën zijn industrieën die hernieuwbare biologische hulpmiddelen gebruiken voor de productie van biogebaseerde producten en biobrandstoffen. De productie vindt gewoonlijk plaats in bioraffinaderijen en steunt vaak op biogebaseerde processen.