Nieuws

  • 17 november 2017

Commissie investeert 30 miljard EUR in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en baanbrekende innovatie

Horizon 2020, het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, heeft een budget van 77 miljard EUR. Het ondersteunt wetenschappelijke onderzoek in Europa en heeft bijgedragen tot opmerkelijke wetenschappelijke doorbraken.
  • 26 oktober 2017

Five tips to make a five star pitch to investors

Investment events come in all shapes and sizes. For the uninitiated, figuring out the right event and the right investors to target is not a simple task.
  • 6 oktober 2017

Verlies geen voordelige douanerechten, regel vandaag nog uw REX-registratie

Vele ondernemers uit ontwikkelingslanden die voordelig naar de EU uitvoeren, maar ook tal van Europese bedrijven die tegen verlaagde tarieven exporteren, kunnen dit binnenkort alleen nog nadat ze zich registreren in het nieuwe Europese REX-systeem.
  • 17 november 2017

Ontwikkel en commercialiseer uw innovaties samen met de Vlaamse overheid

Heel wat Europese bedrijven broeden op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Een overheid kan die producten en diensten helpen realiseren en commercialiseren, door expliciet naar innovatie te vragen bij overheidsopdrachten.
  • 13 oktober 2017

Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 plannen gepresenteerd voor de grootste hervorming van de btw-regels van de EU in een kwarteeuw. De nieuwe start moet het stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren en moderniseren.
  • 29 september 2017

Nieuwsbrief sectorgroep Materialen

In de nieuwsbrief van de sectorgroep Materialen, een deelnetwerk van het Enterprise Europe Network, vindt u een overzicht van samenwerkingsvoorstellen (zowel vraag als aanbod) met betrekking tot onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.
  • 13 november 2017

27/11/17 Voorstelling van de OIRAtool voor de bakkerijsector - OSHA

Het EU – OSHA team nodigt u uit voor de voorstelling van de OIRAtool voor de bakkerijsector, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-
  • 13 oktober 2017

Overheidsinvesteringen met meer impact dankzij efficiënte en professionele overheidsopdrachten

Om de eengemaakte markt te versterken en investeringen in de Unie te blijven stimuleren, kwam de Commissie op 3 oktober 2017 met een initiatief voor een efficiëntere en duurzame aanpak van overheidsopdrachten, waarbij ten volle gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën o
  • 29 september 2017

Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada treedt in werking

Op donderdag, 21 september, trad de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) voorlopig in werking.