Nieuws

  • 2 juni 2017

Nieuwe EU-regels over medische hulpmiddelen om de patiëntveiligheid te verbeteren en de gezondheidszorg te moderniseren

De Commissie is verheugd met de goedkeuring van haar voorstel voor twee verordeningen voor een robuuster en moderner Europees wettelijk kader met betrekking tot medische hulpmiddelen, die erop gericht zijn de patiëntveiligheid en de volksgezondheid beter te beschermen.
  • 5 mei 2017

ICT mission and partnering event in Japan

Dates: 07- 10 November 2017 / Application deadline: 29 June 2017
  • 6 april 2017

Ready2Go

De Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME) lanceerden het pilootproject “Ready2GO”. Via dit project willen ze Europese kmo’s helpen om te internationaliseren en om actief te worden in vijf doelmarkten in derde landen.
  • 2 juni 2017

Afschaffing van roamingkosten voor EU-reizigers in 2017

Roamen betekent dat je in het buitenland met een mobiele telefoon of een ander mobiel toestel met een simkaart uit je thuisland belt, sms't of surft. Jouw provider in je thuisland betaalt een vergoeding aan de buitenlandse provider om diens netwerk te mogen gebruiken.
  • 6 april 2017

Nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor het Life-programma

Het LIFE-programma  voor de periode 2014-2020 financiert projecten in de hele Europese Unie die het milieu en het klimaat ten goede komen.
  • 6 april 2017

Eenvoudiger regels en meer steun voor producenten van groenten en fruit

Dankzij de nieuwe regels die de Europese Commissie op 13 maart 2017 heeft goedgekeurd, kunnen Europese producentenorganisaties in de groente- en fruitsector zich verheugen op eenvoudiger regels, minder administratieve lasten en meer financiële steun in tijden van crisis.
  • 5 mei 2017

About Japan webinars in May

WEBINAR #95: PUBLIC PROCUREMENT IN JAPAN Date: 23 May 2017 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET Registration deadline: Monday, 22 May 2017. More information about this webinar will be published soon To register:
  • 6 april 2017

Europees bevel tot conservatoir beslag

In het kader van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) kan een gerecht in een EU-land de tegoeden die op een bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land staan, bevriezen.
  • 6 april 2017

De Europese Commissie presenteerde op 16 maart 2017 haar nieuwste verslag over het systeem voor snelle waarschuwing over gevaarlijke producten.

In 2016 is het gebruik van het systeem door nationale autoriteiten toegenomen en zijn meer gevaarlijke producten uit de handel genomen. Steeds meer gevaarlijke producten die met het systeem voor snelle waarschuwing worden gemeld, worden tegenwoordig via onlineplatforms verkocht.