Nieuws

  • 6 april 2017

Actieplan inzake financiële diensten voor de consument: betere producten en meer keuze voor de Europese consument

In het actieplan dat op 23 maart 2017 werd gepresenteerd, zet de Europese Commissie uiteen hoe het assortiment aan financiële diensten voor de Europese consument EU-wijd kan worden uitgebreid en toegankelijker gemaakt.
  • 4 april 2017

Biotech missie naar Japan

Het EU-Japan Centre organiseert van 10 tot 13 oktober 2017 een biotech missie naar Japan en lanceert daarom een oproep tot het indienen van kandidaturen. Deadline indiening kandidatuur: 31 mei 2017. Meer info:
  • 8 maart 2017

Commissie verwelkomt inwerkingtreding van nieuwe transparantieregels voor fiscale rulings

De Commissie verwelkomt de inwerkingtreding van nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat de lidstaten over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben in verband met fiscale rulings die zijn afgegeven aan multinationale ondernemingen in andere EU-landen.
  • 6 april 2017

Onlineaankopen en onlinegeschillenbeslechting: nieuw Europees platform in het eerste jaar gebruikt door 24 000 consumenten

Hoewel in de EU strenge regels van kracht zijn om de consument te beschermen, is het voor de consument soms toch nog moeilijk verhaal te halen als zijn rechten worden geschonden, met name als het een grensoverschrijdende transactie betreft.
  • 9 maart 2017

Commissie stimuleert startende ondernemingen in Europa

Het initiatief van de Commissie voor startende en uitbreidende ondernemingen ("Start-up en Scale-up-initiatief") is bedoeld om het grote aantal innovatieve ondernemers in Europa alle kansen te bieden om wereldwijd toonaangevend te worden.
  • 6 april 2017

Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie – vragen en antwoorden

Waar gaat artikel 50 over? Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bevat de procedure die een lidstaat de mogelijkheid biedt zich uit de Europese Unie terug te trekken. Het artikel is pas in 2007 bij het Verdrag van Lissabon ingevoerd.
  • 9 maart 2017

Commissie komt met nieuwe btw-regels ter ondersteuning van e-commerce- en onlinebedrijven in de EU

De Europese Commissie heeft op 1 december 2016 een reeks maatregelen bekendgemaakt die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren.