NL|EN

Projecten en financiële stimuli

Binnen de Europese Unie bestaan er diverse financieringsprogramma's waar ook Vlaamse kmo's aanspraak op kunnen maken. Bij het Enterprise Europe Network Vlaanderen kunt u terecht voor concrete informatie en advies op maat.  

Europrogs

Uw bedrijf of uw onderzoeksgroep wil de handen in elkaar slaan met een of meer buitenlandse partners voor de ontwikkeling van een product, de optimalisatie van een proces, een innovatie in dienstverlening.

Kunt u daarvoor subsidies ontvangen ? Op die vraag antwoordt het europrogs-team van het IWT.

Wie kan terecht bij het IWT ?

Elk bedrijf of elk onderzoekscentrum dat de krachten wil bundelen met buitenlandse partners, kan aankloppen bij het europrogs-team. Vooral kmo’s worden aangemoedigd.
  

Wat kan het IWT voor u doen ?

Het europrogs-team van het IWT helpt u bij het zoeken van het financieringskanaal of Europees programma dat het best bij u past. We begeleiden u bij specifieke vragen over administratieve, juridische en financiële aspecten. En we stellen de oriëntering van uw projectvoorstel scherp.

We houden u – als kandidaat-deelnemer – ook op de hoogte van de verschillende Europese programma’s. Wanneer u zich registreert op de website van europrogs, wordt u via nieuwsflashes op maat geïnformeerd. Zo kunt u interessante mogelijkheden, partnerverzoeken, oproepen, initiatieven en acties vroegtijdig detecteren.


We werden trouwens door de Vlaamse overheid aangeduid als National Contact Point voor het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek, Technologische Ontwikkeling en Demonstratie. Daardoor worden we door de Europese Commissie opgeleid en zijn we een bevoorrechte partner inzake toegang tot informatie.

Hoe pakt u het aan ?

U zet de eerste stap naar het europrogs-team via www.europrogs.be/wiezijnwij

Subsidiedatabank


Via de subsidiedatabank kunt u steunmaatregelen voor ondernemingen opzoeken.


De steunmaatregelen van de Vlaamse, federale en Europese overheden zijn er in opgenomen om u een handig overzicht te bieden. De opgenomen maatregelen in deze subsidiedatabank omvatten: advies en bijstand, subsidies, (goedkope) leningen en risicokapitaal, waarborgen bij leningen, verminderingen van sociale lasten en werknemerskosten en ten slotte belastingverminderingen.

Toegang tot Financiering


Binnen de Europese Unie bestaan er diverse financieringsprogramma's waar ook Vlaamse kmo's aanspraak op kunnen maken.
Bent u op zoek naar Europese financiering voor een specifiek project ? Dan kan u bij het Enterprise Europe Network Vlaanderen terecht voor concrete informatie en advies op maat.