G-STIC2019 Pitching en Matchmaking event rond technologische oplossingen voor een duurzame economie

  • 10 december 2019

G-STIC is een wereldconferentie rond geïntegreerde technologische oplossingen die een bijdrage kunnen leveren tot het halen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Op 20 november 2019 organiseerde het Enterprise Europe Network het G-STIC 2019 Pitching and Matchmaking event tijdens de G-STIC 2019 conference in Brussel. In 2 parallele pitch sessies hebben meer dan 30 bedrijven hun technologie/project gepresenteerd en het publiek selecteerde de beste investerings- en market ready presentaties. De winnaars kregen daarna de kans om hun product meer gedetailleerd voor te stellen aan enkele geselecteerde internationale investeerders tijdens een rondrit in een elektrische wagen.
 

Deze video geeft een overzicht van het matchmaking event en bevat interviews met 2 vertegenwoordigers van Belgische bedrijven (Mr. Grégoire de Hemptinne van Shayp en Mevr. Mieke Harteel van Harsonic Ultrasound Biofilm Removal) en met de 2 winnaars van de pitch wedstrijd (Mej. Sarah Defranchi van VOLPY en Mr. Hugo Garcia-Cotte van Cypheme)