Actueel

Nieuwsberichten

Videoreportage "Co-innovate in Sport" conference

Nowadays, the Tour de France is much more than a cycle race....

European Innovation Council

Belgian edition of the European Innovation Council Roadshow, 1 July, Brussels

We invite you to the Belgian edition of the European Innovation Council (EIC) Roadshow, in Brussels Monday, 1 July 2019, 14.00-17.00 Venue:

Twee handen die akkoord gaan

1 juli 2019 - Roadshow Handelsbelemmeringen: relaties tussen de EU en Marokko

We leven in een bedrijfswereld waarin we sneller dan ooit moeten exporteren naar het buitenland.

BeShared-project

Meer en meer producten en diensten worden gedeeld onder meerdere gebruikers. Het bekendste voorbeeld zijn deelwagens en deelfietsen.

Online training voor starters in de deeleconomie

De deel- en platformeconomie zorgt nu al voor meer dan 400.000 jobs in Europa en dat aandeel zal de volgende jaren enkel toenemen.

EC keurt regels goed voor het bedienen van drones

On 24 May 2019 the European Commission adopted EU rules to ensure increasing drone traffic across Europe is safe and secure for people on the ground and in...

Algemene verordening gegevensbescherming nu één jaar van kracht

De algemene verordening gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien hebben bijna alle lidstaten hun nationale wetgeving aangepast aan...

E-invoicing: nieuwe Europese norm voor elektronisch factureren voor overheidsopdrachten

Vanaf 18 april 2019 wordt van alle openbare entiteiten en aanbestedende diensten verwacht dat zij elektronische facturen ontvangen en verwerken in...

European Solidarity Corps 4 Youth (ESC4Y)

European Solidarity Corps 4 Youth (ESC4Y) an opportunity for clusters to...

WORTH Partnership Project: 3rd CALL LAUNCHED

The third call for applications of WORTH Partnership Project is officially open with deadline October 31st, 2019.

Next ICT Mission to Japan – November 2019

This year the ICT Cluster/SME support mission will be organised on the fringes of the Embedded Technology & IoT Technology 2019 fair in Yokohama (http:/...

How to improve productivity and reduce costs in manufacturing!

Participate in the 5-day "World Class Manufacturing" training in Japan!This programme is funded by  the European Commission.