Algemene verordening gegevensbescherming levert resultaten op, maar het werk is nog niet af

  • 25 juli 2019

De algemene verordening gegevensbescherming wordt nu al iets langer dan een jaar toegepast. De Europese Commissie publiceerde op 24 juli een verslag waarin wordt gekeken naar de positieve gevolgen van de EU-regels voor gegevensbescherming en naar mogelijke verdere verbetering van de uitvoering ervan. Uit het verslag blijkt dat de meeste lidstaten het noodzakelijke rechtskader hebben opgezet en dat het nieuwe systeem voor betere handhaving van de gegevensbeschermingsregels nu goed begint te werken. Het bedrijfsleven ontwikkelt een cultuur van naleving van de regels, terwijl burgers zich meer bewust worden van hun rechten. Tegelijkertijd zien we op internationaal niveau dat strenge normen voor gegevensbescherming veld winnen.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/19/4449