Algemene verordening gegevensbescherming nu één jaar van kracht

  • 31 mei 2019

De algemene verordening gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien hebben bijna alle lidstaten hun nationale wetgeving aangepast aan de AVG. De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn belast met de handhaving van de nieuwe regels. Zij kunnen hun acties beter coördineren dankzij de nieuwe samenwerkingsmechanismen en het Europees Comité voor gegevensbescherming. Om de toepassing van de nieuwe verordening te ondersteunen, worden richtsnoeren opgesteld voor belangrijke aspecten van de AVG.

De Commissie zal de balans opmaken van de toepassing van de AVG gedurende het afgelopen jaar door middel van een evenement dat op 13 juni zal worden gehouden. De Commissie zal, zoals de AVG voorschrijft, in 2020 verslag uitbrengen over de toepassing van de nieuwe regels.

Vandaag worden de eerste resultaten gepubliceerd van een speciale Eurobarometer over gegevensbescherming, waarvoor meer dan 27 000 mensen in de hele EU naar hun mening is gevraagd. Op 13 juni maakt de Europese Commissie de volledige resultaten van de Eurobarometer bekend.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron:IP/19/2610