Algemene verordening gegevensbescherming nu één jaar van kracht: 73 % van de Europeanen kent ten minste een van zijn rechten

  • 18 juli 2019

Op 13 juni 2019 werd op een speciaal evenement de balans opgemaakt van het eerste jaar dat de algemene verordening gegevensbescherming van de EU van toepassing was.

De Europese Commissie maakte bij die gelegenheid de resultaten bekend van een speciale Eurobarometer-enquête over gegevensbescherming. Europeanen blijken betrekkelijk goed op de hoogte van de nieuwe gegevensbeschermingsregels, hun rechten en het bestaan van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, waar zij terechtkunnen wanneer hun rechten worden geschonden.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2956_nl.htm

Bron: IP/19/2956