Bereid u voor op de Brexit met deze 6 tips

  • 11 december 2018

De moeizame brexitonderhandelingen beroeren de gemoederen aan weerskanten van het kanaal. Het kan in theorie nog alle kanten op, maar 29 maart 2019 komt met rasse schreden dichterbij. Laat u niet verrassen door een mogelijke no-deal brexit en stoom uw bedrijf nu al klaar.

Bedrijven die handeldrijven met het VK zullen de impact van een harde brexit meteen voelen. De Belgische Algemene Administratie van Douane en Accijnzen verwacht ongeveer 14% meer invoeraangiftes en maar liefst 47% meer uitvoeraangiftes. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Voor Vlaamse bedrijven was het VK immers de op drie na belangrijkste exportbestemming in 2017.

1. BEREKEN DE FINANCIËLE WEERSLAG

Elke onderneming moet voor zichzelf uitmaken hoe het een harde brexit het best opvangt. Zijn er logistieke aanpassingen nodig? Staat uw IT-infrastructuur op punt? Heeft u bufferstocks? Moet u opleidingen organiseren? Hoe houdt u het just-in-time-principe in stand? … U beslist beter op voorhand welk budget u voor die aanpassingen nodig heeft en of u de extra kosten doorrekent aan de klant. Zo bereidt u zich in ieder geval voor op het zwartste scenario.

2. GA DE MOGELIJKE IMPACT VAN INVOERRECHTEN NA

Is er geen uittredings- of vrijhandelsakkoord op 29 maart 2019, dan valt de overheid terug op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Dat lijkt een sprong in het duister, maar dat hoeft het niet te zijn. De exacte bedragen van eventuele heffingen en uitklaringen zijn bekend en u kan op basis van uw huidige transacties met het VK de extra kosten vrij nauwkeurig in kaart brengen. Neem dus het zekere voor het onzekere en vraag de douanetarieven op voor uw producten. Vraag naar het WTO-tarief voor meest begunstigde naties. Maak daarna voorspellingen voor uw prijszetting.

3. BESLIS HOE U WISSELKOERSEN DE BAAS BLIJFT

Het VK behoorde nooit tot de eurozone, dus wisselkoersen maken al deel uit van uw huidige exportbeleid. Het Britse pond is door de aanhoudende onzekerheid echter een volatiele munt geworden. Door een eventuele verdere terugval van het Britse pond na de brexit zouden Europese producten nog duurder worden voor de Britten, wat kan leiden tot een dalende import. De risico’s beperkt u door contracten in euro te onderhandelen of een wisselkoersclausule te bespreken. Ook een termijncontract kan een oplossing zijn.

4. VERLIES NORMEN EN VERPAKKINGSREGELS NIET UIT HET OOG

De Britse regering gaf eerder al te kennen dat de samenwerking met de EU na de brexit cruciaal blijft. Dat geldt ook voor de ruim 20.000 Europese normen die afspraken vastleggen over producten, diensten en methodes in verschillende sectoren. Het VK zal dus – zeker in de beginfase – de richtlijnen van het Europese Bureau voor Normalisatie (CEN) blijven volgen. Daar hebben ze zelf baat bij: CEN en ISO, het Internationale Bureau voor Normalisatie, zorgen immers samen voor ruim 95% van de huidige Britse normen. Op termijn is afwijking wel mogelijk. Ook de impact van nieuwe verpakkingsvoorschriften zal om dezelfde reden eerder beperkt zijn in de beginfase. Bij de ingang van de brexit neemt het VK immers de Europese wetgeving over via de EU Withdrawal Bill. Op termijn kunnen beide factoren wel voor een grote ommekeer zorgen. Houd dus de vinger aan de pols. Voor specifiek advies kan u terecht bij uw beroepsfederatie, het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI).

5. HERBEKIJK BESTAANDE CONTRACTEN

Een getekend contract is in theorie bindend, brexit of geen brexit. Toch kan het voor alle partijen interessant zijn de huidige regels en voorwaarden van die overeenkomsten te herbekijken. Extra clausules voor bestaande – en nieuwe contracten – kunnen u en uw partners heel wat kopzorgen, tijd en kosten besparen. Bovendien bevestigt u zo uw goede reputatie als commerciële partner en geeft u aan op langere termijn door te willen gaan. Een overmachtsclausule zorgt er bijvoorbeeld voor dat u niet aansprakelijk bent als u door bepaalde onvoorziene omstandigheden niet aan de contractuele verplichtingen kan voldoen. Bij een heronderhandelingsclausule laat u dan weer ruimte om de onzekere uitkomst van de brexit nadien te bespreken.

6. DIVERSIFIEER UW EXPORTACTIVITEITEN

Is het VK een van de belangrijkste exportmarkten voor uw onderneming? Dan doet u er goed aan tijdig nieuwe markten te verkennen om uw afhankelijkheid van de Britse markt te verlagen en aan risicospreiding te doen. FIT organiseert in dat opzicht beursdeelnames, groepszakenreizen, ontmoetingen met inkopers en seminaries. Daarnaast biedt het ook individuele ondersteuning voor Vlaamse exporteurs. Tot slot zijn er ook subsidies die kmo’s financiële steun bieden voor kennisuitbreiding en de ontwikkeling van internationale bedrijfsactiviteiten.

Uw bedrijf klaarstomen voor de brexit zal tijd en middelen vergen, maar u staat er niet alleen voor. Zo genieten kmo’s onder bepaalde voorwaarden van een waaier aan subsidiemogelijkheden. Daarover leest u meer in de editie december van Wereldwijs.

 “Copyright Flanders Investment & Trade”

www.flanderstrade.be