BeShared-project

  • 13 juni 2019

Meer en meer producten en diensten worden gedeeld onder meerdere gebruikers. Het bekendste voorbeeld zijn deelwagens en deelfietsen. De deel- en platformeconomie zorgt nu al voor meer dan 400.000 jobs in Europa en dat aantal zal de volgende jaren zeker nog toenemen. Daarom helpt Europa kmo's, in die deeleconomie actief, bij het uitbouwen van hun business. Bijvoorbeeld door spelers uit diverse regio's met mekaar in contact te brengen via informatieve evenementen en coachings. BeShared heet dat programma.

Enterprise Europe Network zet sterk in op de deeleconomie en helpt bedrijven om te internationaliseren. Als onderdeel van het BeShared-project vond onlangs een tweedaagse uitwisseling plaats tussen Belgische en Duitse bedrijven uit de deeleconomie.