Biogebaseerde industrieën – Oproep voor het indienen van voorstellen 2017

  • 2 juni 2017

Biogebaseerde industrieën zijn industrieën die hernieuwbare biologische hulpmiddelen gebruiken voor de productie van biogebaseerde producten en biobrandstoffen. De productie vindt gewoonlijk plaats in bioraffinaderijen en steunt vaak op biogebaseerde processen. Ze creëren nieuwe waardeketens, waarin voordien niet-verbonden primaire producenten (en o.a. ook beheerders van organisch afval) en industrieën worden verbonden waardoor er zich nieuwe deuren openen voor een groot aantal gevestigde spelers. Steeds meer verwerkingsindustrieën, zoals de leveranciers van chemische stoffen, biobrandstoffen, pulp en papier, suiker en zetmeel en technologie (met name op het gebied van industriële biotechnologie en engineering) zijn geïnteresseerd om deels of volledig over te schakelen op duurzame, hernieuwbare biogebaseerde hulpbronnen en/of producten.

Biogebaseerde industrieën zouden in de EU een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.

U kunt hier de brochure downloaden: pdf bestandbbi_ju-2017-call_for_proposals-brochure_0.pdf (3.91 MB)