Btw: meer flexibiliteit inzake btw-tarieven, minder rompslomp voor kleine bedrijven

  • 2 februari 2018

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen.

De voorstellen van vandaag zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU: het is de bedoeling de 50 miljard EUR die elk jaar aan btw-fraude verloren gaat in de EU, drastisch terug te dringen, maar ook ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen. 

De gemeenschappelijke btw-regels van de EU, die alle lidstaten in 1992 zijn overeengekomen, zijn verouderd en houden teveel beperkingen in. De lidstaten kunnen maar op een handvol sectoren en producten verlaagde btw-tarieven toepassen. Tegelijkertijd zien de EU-landen btw-tarieven als een nuttig instrument om een aantal van hun beleidsinitiatieven te ondersteunen. De Commissie komt nu haar belofte na om de lidstaten meer autonomie te verlenen wat de tarieven betreft. De landen zullen meer op gelijke voet komen te staan voor een aantal bestaande uitzonderingen op de regels, die bekend zijn als btw-vrijstellingen. 

Verder pakt de Commissie nu het probleem aan van kleinere bedrijven die te kampen hebben met onevenredige nalevingskosten voor de btw. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken 11 % meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen voor hun thuismarkt werken, en kleinere spelers voelen dit het hardst. Dit blijkt een echte belemmering te zijn om te groeien, terwijl kleine bedrijven 98 % van de ondernemingen in de EU uitmaken. Daarom stellen wij voor meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor vereenvoudigde btw-regels, waarvan momenteel alleen de kleinste ondernemingen gebruik kunnen maken. De totale btw-gerelateerde nalevingskosten worden verlaagd met niet minder dan 18 % per jaar. 

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Questions and Answers on the VAT package.

Bron: IP/18/185