Commissie investeert 30 miljard EUR in nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en baanbrekende innovatie

  • 17 november 2017

Horizon 2020, het financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie, heeft een budget van 77 miljard EUR. Het ondersteunt wetenschappelijke onderzoek in Europa en heeft bijgedragen tot opmerkelijke wetenschappelijke doorbraken. De komende drie jaar wil de Commissie met de financiering van onderzoek een grotere impact zoeken door de aandacht te focussen op een kleiner aantal kritieke onderwerpen zoals migratie, veiligheid, klimaat, schone energie en digitale economie. Horizon 2020 zal ook meer de nadruk leggen op het stimuleren van baanbrekende en marktcreërende innovatie.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/17/4122