Commissie onderneemt actie voor efficiëntere normalisatie in eengemaakte markt

  • 30 november 2018

Vandaag presenteert de Europese Commissie een actieplan voor meer efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid bij de ontwikkeling van geharmoniseerde normen voor een optimaal functionerende eengemaakte markt.

Normen vanuit de industrie die grotendeels op vrijwillige basis worden toegepast, gaande van het papierformaat A4 over 5G- technologie tot airbags, verlagen de kosten, bevorderen innovatie, zorgen voor interoperabiliteit tussen verschillende apparaten en diensten en helpen bedrijven toegang te krijgen tot markten. De EU heeft geharmoniseerde normen op een reeks gebieden als chemische stoffen, bouwproducten, cosmetische producten, veiligheid van speelgoed, medische hulpmiddelen en verpakking. Met de vandaag gepresenteerde acties gaat de Commissie in op de verzoeken van de belanghebbenden en treedt zij op om ervoor te zorgen dat het Europese normalisatiesysteem opgewassen is tegen de uitdagingen van snel veranderende technologische ontwikkelingen, opkomende economische trends en groeimodellen, en tegelijkertijd synergieën te bevorderen met internationale en mondiale normen.

In de mededeling wordt een overzicht gegeven van de werking van het Europese normalisatiesysteem, wordt de balans opgemaakt van de initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontplooid, en worden vier belangrijke acties gepresenteerd die de Commissie onmiddellijk zal ondernemen om te zorgen voor meer efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid voor de spelers die bij de ontwikkeling van geharmoniseerde normen betrokken zijn:

  • De resterende achterstand bij geharmoniseerde normen die nog niet in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, zo snel mogelijk wegwerken,

  • Interne besluitvormingsprocessen stroomlijnen, met name het besluit om de verwijzingen naar geharmoniseerde normen in het Publicatieblad te publiceren,

  • Richtsnoeren opstellen over de praktische aspecten van de uitvoering van de normalisatieverordening,

  • Het systeem van consultants op permanente basis versterken om snelle en solide beoordelingen van geharmoniseerde normen en tijdige bekendmaking in het Publicatieblad te ondersteunen.

De Commissie zal blijven samenwerken met alle relevante partners om ervoor te zorgen dat de Europese normalisatie succesvol blijft als hoeksteen van een optimaal functionerende eengemaakte markt.

Het actieplan gaat hand in hand met de mededeling over de eengemaakte markt en de mededeling over een beter investeringsklimaat in Europa van vandaag, die een nieuwe beoordeling bevatten van de resterende belemmeringen en kansen voor een optimaal functionerende eengemaakte markt.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/18/6491