Commissie presenteert nieuwe Europese innovatieagenda om het voortouw te nemen bij de nieuwe innovatiegolf

  • 8 augustus 2022

Op 5 juli 2022 heeft de Commissie een nieuwe Europese innovatieagenda aangenomen om Europa een koppositie te geven in de nieuwe golf van deeptech-innovatie en start-ups. De innovatieagenda zal Europa helpen om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het aanpakken van de meest dringende maatschappelijke uitdagingen, en om deze technologieën op de markt te brengen. De nieuwe Europese innovatieagenda heeft tot doel Europa tot een toonaangevende speler te maken binnen het mondiale innovatielandschap.

 

Europa moet dé regio worden waar de beste talenten en de beste bedrijven de handen ineenslaan, waar deeptech-innovatie gedijt en waar over het hele continent baanbrekende innovatieve oplossingen worden ontwikkeld die de wereld zullen inspireren.

Door het voortouw te nemen bij innovatie, en met name bij de nieuwe golf van deeptech-innovatie waarvoor baanbrekende O&O-activiteiten (onderzoek en ontwikkeling) en grote kapitaalinvesteringen nodig zijn, zal Europa haar centrale rol bij de vormgeving van de groene en de digitale transitie verstevigen. Deeptech-innovatie zal het technologische leiderschap van Europa versterken en zorgen voor innovatieve oplossingen voor dringende maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering en cyberdreigingen. Deze innovaties zullen naar alle waarschijnlijkheid positief uitwerken op en voordelen opleveren voor alle sectoren, van hernieuwbare energie tot agrotechnologie en van de bouw tot mobiliteit en gezondheid, en daarbij helpen de voedselzekerheid te bevorderen, de energieafhankelijkheid te verminderen, de menselijke gezondheid te verbeteren en onze economieën concurrerender te maken. De ernstige gevolgen van de Russische aanvalsoorlog hebben deze kwesties nog urgenter gemaakt en geleid tot strategische beleidswijzigingen om de welvaart en veiligheid van de EU te waarborgen.

Lees hier het volledige persbericht.

Bron: IP/22/4273