Commissie publiceert richtlijnen over toekomstige nieuwe regels inzake gegevensbescherming

  • 2 februari 2018

De Commissie publiceerde op 24 januari 2018 richtlijnen om de nieuwe regels voor gegevensbescherming vanaf 25 mei in de hele EU direct en vlot te kunnen toepassen. De Commissie lanceert ook een nieuw online-instrument voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nu er nog iets meer dan 100 dagen resten voor de nieuwe wetgeving van toepassing wordt, wordt in de richtlijnen uiteengezet wat de Europese Commissie, de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en nationale overheden nog moeten doen om de voorbereiding tot een goed einde te brengen.

Hoewel de nieuwe verordening één enkel pakket regels omvat dat rechtstreeks van toepassing zal zijn in alle lidstaten, zullen op bepaalde gebieden echter nog aanzienlijke aanpassingen moeten plaatsvinden, zoals het wijzigen van bestaande wetgeving door regeringen van EU-lidstaten en het opzetten van het Europees Comité voor gegevensbescherming door de gegevensbeschermingsautoriteiten. In de richtlijnen wordt in herinnering gebracht wat de belangrijkste vernieuwingen zijn en welke mogelijkheden de nieuwe regels bieden, wordt de balans opgemaakt van het voorbereidende werk dat reeds is verricht en wordt uiteengezet welke werkzaamheden de Europese Commissie, de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en de nationale overheden nog moeten verrichten.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Questions and Answers – General Data Protection Regulation

Bron: IP/18/386