Commissie stelt laatste technische maatregelen voor toekomstig fraudebestendig EU-btw-stelsel voor

  • 25 mei 2018

De Commissie heeft op 25 mei 2018 de gedetailleerde technische wijzigingen van een aantal btw-regels in de EU voorgesteld, die een aanvulling vormen op het recente herzieningsvoorstel dat het stelsel fraudebestendiger moet maken.

 

Het nieuwe pakket maatregelen houdt een ingrijpende wijziging van de bestaande btw-regels in en moet een en ander vergemakkelijken voor bedrijven in de EU door een eind te maken aan een "overgangsregeling" voor de btw die 25 jaar lang van toepassing was op de eengemaakte markt. Afgelopen oktober heeft de Commissie de belangrijkste beginselen voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU voorgesteld, die zou helpen om paal en perk te stellen aan de fraude waardoor de EU-lidstaten momenteel naar schatting jaarlijks 50 miljard euro aan nationale begrotingsinkomsten derven.

De Commissie hoopt dat de lidstaten met deze technische maatregelen een nieuwe impuls zullen geven aan de discussies over de fundamentele beginselen of "pijlers" van een eenvoudiger en robuust definitief EU-btw-stelsel voor de handel in goederen in de EU.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/18/3834