Commissie verwelkomt inwerkingtreding van nieuwe transparantieregels voor fiscale rulings

  • 8 maart 2017

De Commissie verwelkomt de inwerkingtreding van nieuwe regels die ervoor moeten zorgen dat de lidstaten over alle informatie kunnen beschikken die zij nodig hebben in verband met fiscale rulings die zijn afgegeven aan multinationale ondernemingen in andere EU-landen.

Vanaf 1 januari 2017 zijn de lidstaten verplicht om automatisch informatie uit te wisselen over alle nieuwe grensoverschrijdende fiscale rulings die zij afgeven. Dit zal gebeuren via een centraal register dat toegankelijk is voor alle EU-landen.

Om de zes maanden zullen de nationale belastingautoriteiten een verslag naar het register sturen met een lijst van alle grensoverschrijdende fiscale rulings die zij hebben afgegeven. De andere lidstaten zullen die lijsten kunnen controleren en meer informatie over een specifieke ruling kunnen opvragen bij de lidstaat die deze heeft afgegeven. De eerste uitwisseling moet uiterlijk op 1 september 2017 plaatsvinden.

Ten laatste op 1 januari 2018 zullen de lidstaten deze informatie ook moeten verstrekken voor alle grensoverschrijdende rulings die zij hebben afgegeven sinds begin 2012.

Meer informatie: Administratieve samenwerking op het gebied van de directe belastingen

Bron: IP/16/4494