Creative Europe

Laatste revisiedatum: 29/11/17

Wat houdt de maatregel in?

Om de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en crossmedia-industrie te versterken, riep de Europese Commissie het Creative Europe-programma (2014-2020) in het leven. Dat bouwt verder op de voormalige MEDIA-, MEDIA Mundus- en Cultuur-programma's. Het Creative Europe-programma is het Europese subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale culturele en creatieve samenwerking.

Doelstellingen

  • bescherming en promotie van het Europese culturele erfgoed en de culturele en taaldiversiteit
  • stimulering van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals
  • bevordering van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen (inclusieve groei)
  • versterking van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling (audience development), digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei)

Binnen Creative Europe

Het subprogramma Cultuur ondersteunt de Europese samenwerking voor de culturele en de creatieve sectoren, het subprogramma Media biedt hulp aan de audiovisuele sector. Een cross-sectoraal programmaonderdeel voorziet daarnaast middelen voor beleidssamenwerking en multidisciplinaire activiteiten, alsook voor een financiële garantiefaciliteit.

Voor de periode 2014-2020 beschikt Creative Europe over een totaalbudget van € 1,46 miljard. Daarvan is 31% bestemd voor Cultuur, 56% voor Media en 13% voor het cross-sectorale luik.

Meer informatie vindt u op de website.

Voor wie?

  • de 28 lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden
  • de EVA-landen of zogenaamde vrijhandelsstaten: IJsland en Noorwegen
  • de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
  • de Europese buurlanden: Georgië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Moldavië (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media), Oekraïne (volledig Cultuur, gedeeltelijk Media)
  • Algerije(*), Armenië(*), Azerbeidzjan(*), Belarus(*), Egypte(*), Israël(*), Jordanië(*), Libanon(*), Libië(*), Marokko(*), Oekraïne(*), Palestina(*), Syrië(*), Tunesië(*) en Zwitserland(*)

(*) op voorwaarde dat het culturele samenwerkingsakkoord met de Europese Commissie is ondertekend is op het moment van de steunaanvraag.

Meer informatie over de deelname en onderhandelingsprocedure vindt u op de website.

Omvang steun

De financiële steun wordt verleend in de vorm van subsidies en verschilt per subsidie-oproep en per actie.  Via publieke oproepen verloopt de subsidieaanvraag.

Aanvraagprocedure

Jaarlijks worden er oproepen gelanceerd via de site van de EU om projectvoorstellen in te dienen. Ook op de website van Creative Europe Desk Vlaanderen vindt u dit.

Vrijwel elk deelnemend land heeft een Creative Europe Desk voor advies en praktische ondersteuning bij het opmaken van een subsidieaanvraag.

Contactinfo

Voor vragen over subsidieaanvragen Cultuur, kan u terecht bij Gudrun Heymans van Creative Europe Culture Desk via gudrun.heymans@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 06 59.

Voor informatie over Media-subsidieaanvragen, richt u zich tot Joyce Palmers via joyce.palmers@cjsm.vlaanderen.be of  02 553 41 68 of tot Delphine Dumon via delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be  of 02 553 41 68 van Creative Europe Media Desk.