Douane-unie: 's werelds grootste handelsblok viert zijn vijftigjarige bestaan

  • 24 juli 2018

Op 1 juli vierde de EU het vijftigjarige bestaan van de douane-unie: een van de grootste successen van de Europese Unie.

De douane-unie komt voort uit de historische naoorlogse overeenkomsten die de weg vrijmaakten voor de Europese integratie, en functioneert sinds 1968. Door de douanetarieven voor de handel in goederen in wat nu de EU is, af te schaffen, werd met de douane-unie een beslissende eerste stap gezet in de richting van de vorming van 's werelds grootste handelsblok, waarin de 28 douanediensten in de EU opereren alsof zij één dienst zijn.

In de afgelopen vijftig jaar is de douane-unie de hoeksteen van onze eengemaakte markt geworden. De douane-unie zorgt ervoor dat de EU-grenzen veilig blijven, dat onze burgers worden beschermd tegen verboden en gevaarlijke goederen, zoals wapens en drugs, en dat een steeds groter deel van de wereldhandel gemakkelijker verloopt: de douanediensten in de EU waren in 2017 verantwoordelijk voor 16 % van de wereldwijde handel.

U kunt hier het volledige persbericht lezen.

Bron: IP/18/4265