Duurzaam ondernemen is investeren in de toekomst

  • 30 november 2018

Ter versterking van de initiatieven van de Europese Commissie organiseren FIT en Enterprise Europe Network Vlaanderen infosessies om de commerciële en strategische voordelen van duurzaam internationaal ondernemen in de kijker te plaatsen. De eerste infosessie – met het bureau voor normalisatie als derde partner – vond plaats op woensdag 7 november. Daarin ging onder meer duurzaamheidsexpert Mieke Pieters van The Global Picture dieper in op de meerwaarde van duurzaam ondernemen voor kmo’s. Hierbij alvast een voorsmaakje.

WAT?

Mieke Pieters: “Maatschappelijk verantwoord internationaal ondernemen (mvio) draait rond het vinden van een evenwichtige balans tussen de drie p’s: PROFIT (werkgelegenheid, sponsoring enz.), PEOPLE (mensenrechten, diversiteit, sociale economie enz.) en PLANET (hernieuwbare energie, duurzame verpakkingen, recycling enz.).”

WIE?

Mieke Pieters: “Vooral grotere bedrijven doen op dit moment aan mvio, omdat ze over meer middelen beschikken voor de uitrol van een gericht beleid op dat vlak. Maar ook kmo’s springen op de kar. Door hun flexibiliteit en snelle beslissingsproces kunnen ze hun processen efficiënt aanpassen om ecologische, economische en sociale duurzaamheid te creëren. Het gaat daarbij om ‘shared value’: acties die een meerwaarde bieden voor de klant, de maatschappij en de aandeelhouders. En daar heeft elke ondernemer baat bij.”

WAAROM?

Mieke Pieters: “Duurzaam ondernemen is geen hype, maar een essentieel onderdeel van toekomstgericht ondernemen. Bedrijven die mvio in hun DNA integreren, nemen een grote voorsprong op de rest. Duurzaamheid gaat immers over het managen van risico’s. Hoe gaan we om met de schaarste aan grondstoffen? Met de transitie naar hernieuwbare energie? Met de verpakkingsrevolutie? Met de strengere CO2-regelgeving? Met ons eigen imago? Zo past de overheid – in haar rol als klant – nu al hoge duurzaamheidseisen toe. Niet onbelangrijk als je weet dat overheidsaankopen goed zijn voor meer dan 20% van het bnp.”

 

EUROPESE INITIATIEVEN VOOR DUURZAAM INTERNATIONAAL ONDERNEMEN ZIJN OPSTEKER VOOR VLAAMSE KMO’S

De Europese Commissie heeft een actieplan opgesteld om de overgang te stimuleren naar een meer circulaire economie. Daarmee ijvert ze voor een duurzaam gebruik van hulpbronnen, waarin recycling en hergebruik een grote rol spelen.

De voorstellen bestrijken de hele levenscyclus van producten: van productie over consumptie tot afvalbeheer. Om de overgang financieel te steunen springen onder meer de Europese structuur- n investeringsfondsen (ESIF) in de bres met 5,5 miljard euro voor afvalbeheer. Daarnaast is er 650 miljoen euro beschikbaar in het kader van Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie.

 

BROUWERIJ HUYGHE TOONT HOE HET MOET

De bierbrouwers uit Melle verzamelden dit jaar al 12 medailles op verschillende internationale events. Niet alleen de bieren – waaronder paradepaardje Delirium Tremens – vallen overigens in de smaak, ook de duurzame en sociale bedrijfskeuzes vinden veel weerklank. Zo ondertekende brouwerij Huyghe in september samen met 8 andere brouwerijen en de Vlaamse overheid een green deal om de lat nóg hoger te leggen.

Purchase manager en milieucoördinator Filip Devolder legt uit hoe de brouwerij al jaren maatschappelijk verantwoorde keuzes maakt. “In de eerste plaats gaan we heel bewust – en dus kostenbesparend – om met elektriciteit, stoom en water.

Zo investeerden we in 2012 en 2016 al in waterzuiveringsinstallaties. Daardoor hergebruiken we vandaag tot 70% van ons afvalwater. Niet om bier mee te brouwen – hoewel het de kwaliteit van drinkwater heeft – maar om onze machines te reinigen, spoelen of koelen.”

GREEN DEAL

“Nu gaan we nog een stap verder”, zegt Filip Devolder. “Dankzij een energiemonitoringsysteem met 120 meetpunten voor onder meer stoom, water, elektriciteit en chemicaliën hopen we nieuwe besparingen in te voeren. Daarnaast zetten we in op een verdere optimalisatie van ons waterbeheer en een hoger rendement van regenwater. Met de 8 collega-brouwers van de Green Deal gaan we bovendien samenwerken rond duurzaamheid en zo investeren in de toekomst.”

VOOR GROOT EN KLEIN

De kleinere brouwerijen uit de Green Deal tonen aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen geen voorrecht is van grote ondernemingen. “Integendeel”, beklemtoont Filip Devolder. “Kmo’s en familiebedrijven

zijn bijzonder flexibele organisaties met een sterke lokale verankering en nauwe banden met de stakeholders. De voorkeur voor verantwoord ondernemen groeit er vaak natuurlijk. Bovendien is de persoonlijke overtuiging van de zaakvoerder meestal genoeg om de bal aan het rollen te krijgen. Soms duurt het dan 5 tot 10 jaar voor je een investering terugverdient, maar je gaat met een verbeterde concurrentiële positie en een zogeheten ‘license to operate’ de toekomst tegemoet.”

SOCIAAL BEWUST

Die ‘license to operate’ heeft brouwerij Huyghe deels te danken aan zijn sociale inspanningen. Filip Devolder: “Vele bedrijven automatiseren zo veel mogelijk processen in hun dagelijkse zoektocht naar efficiënte en kostenbesparende werkmethodes, maar wij hebben al jaren een andere reflex. Wij kiezen er immers uitdrukkelijk voor om sommige processen uit te besteden aan een beschutte werkplaats. Elke dag werken we samen met gemiddeld 15 sociale werknemers. Zij zorgen ervoor dat onze bieren die bestemd zijn voor de export – 82% van onze totaalomzet – in de juiste dozen en geschenkverpakkingen zitten. Een boost voor de sociale tewerkstelling in onze regio.”

 

MEER WETEN OVER DIT EUROPESE ACTIEPLAN VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INTERNATIONAAL ONDERNEMEN EN DE BIJBEHORENDE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN?

Neem contact op met de adviseurs van Enterprise Europe Network Vlaanderen via 02 209 27 32 of enterprise.europe@vlaanderen.be. Voor meer info: www.enterpriseeuropevlaanderen.be.

OOK FIT HELPT ONDERNEMERS DIE WERELDWIJD EEN DUURZAAM BELEID WILLEN UITBOUWEN OP WEG

Download het e-book ‘Verduurzamen van Internationaal Ondernemen’ via www.flanderstrade.be.