E-invoicing: nieuwe Europese norm voor elektronisch factureren voor overheidsopdrachten

  • 31 mei 2019

Vanaf 18 april 2019 wordt van alle openbare entiteiten en aanbestedende diensten verwacht dat zij elektronische facturen ontvangen en verwerken in overeenstemming met de Europese norm die is vastgesteld in Richtlijn 2014/55/ ​​EU. De e-invoicingnorm maakt deel uit van de strategie voor de digitale eengemaakte markt en heeft tot doel online kansen bij overheidsopdrachten te ontsluiten.

Meer info op Europees niveau:  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing

 

Wet e-facturatie

Bij wet van 7 april 2019  werd de Europese e-invoicingrichtlijn omzet in België. Deze wet voegde de nodige bepalingen inzake e-facturatie toe aan de Wet Overheidsopdrachten.

De krachtlijnen van deze bepalingen inzake e-facturatie:

  • Vanaf 1.4.2019 zijn aanbestedende overheden verplicht om e-facturen, die kaderen binnen de uitvoering van een overheidsopdracht, te aanvaarden en te verwerken wanneer die e-facturen opgesteld zijn volgens de Europese norm inzake e-facturatie. Dit is de eigenlijke omzetting van de bovenvermelde e-invoicingrichtlijn, waarbij België kiest voor 1.4.2019 als aanvangsdatum.
  • Vanaf een nader te bepalen tijdstip kan een verplichting in werking treden voor opdrachtnemers van overheidsopdrachten om e-facturen, die voldoen aan de Europese norm, te versturen naar aanbestedende overheden.

Meer info over e-invoicing voor leveranciers aan de Vlaamse overheid: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers