ERA-NET-projecten (European Research Area Networks)

Laatste revisiedatum: 24/11/17

Wat houdt de maatregel in?

Via ERA-Net (European Research Area Networks) bevordert de Europese Commissie (EC) de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. Zo wil ze bijdragen tot de realisatie van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area, ERA).

Voor wie?

De deelnemers aan de ERA-Net-projecten zijn overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de financiering of het beheer van onderzoeksprogramma’s op nationaal of regionaal niveau. Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) neemt deel aan projecten waarbij ondernemingen financieel kunnen worden ondersteund.

Afhankelijk van de ‘generatie’ van ERA-Net ondersteunt de EC de coördinatie of geeft ze rechtstreekse steun aan de projecten. In 2014 ging, onder Horizon 2020, een nieuwe vorm van ERA-Net van start: de ERA-Net Cofund-projecten, met een combinatie van steun aan coördinatie en top-up.

De voorwaarden

Zowel kmo’s als grote ondernemingen, gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen een projectvoorstel indienen, op voorwaarde dat ze samen met buitenlandse bedrijven of kennisinstellingen een uitdagend en risicovol R&D-project willen uitvoeren. Per land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Er wordt gevraagd om voorafgaand contact op te nemen met de steunverlenende agentschappen in het land of regio waar de steun wordt aangevraagd.

Welke projecten?

Grote diversiteit: fundamenteel, strategisch, collectief en industrieel onderzoek of industriële ontwikkeling, maar ook beleidsondersteunend onderzoek en zelfs studieopdrachten. Een overzicht van de projecten waaraan VLAIO deelneemt kan u terugvinden via de e-NCP webtool. Informatie over ERA-NET projecten die zich richten tot kennisinstellingen of onderzoekers vindt u op de website van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

Omvang steun

De ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen voor deze R&D-projecten een beroep doen op bepaalde steunmaatregelen van VLAIO. Dat kan gaan over O&O-bedrijfsprojecten of kmo-innovatieprojecten, maar ook andere subsidiekanalen zijn mogelijk.

Opgelet vanaf 1 januari 2018 kunnen er geen O&O-bedrijfsprojecten of kmo-innovatieprojecten meer worden aangevraagd. Meer info over de nieuwe subsidie kan u hier lezen.

Aanvraagprocedure

De EC schrijft periodiek een oproep uit voor nieuwe ERA-NET-projecten rond wetenschappelijke domeinen en thema’s. De lijst met aanvaarde voorstellen, die worden ingediend door een groep van geïnteresseerde nationale en regionale onderzoeksfinanciers, wordt ongeveer een jaar later gepubliceerd. Dan kan het ERA-NET starten. De looptijd bedraagt in principe vijf jaar. Een ERA-NET kan naast oproepen ook netwerkactiviteiten organiseren.

Informatie over openstaande oproepen kan u terugvinden via de e-NCP webtool.

Contactinformatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12

1030 Brussel

T 0800 20 555

info@vlaio.be

www.vlaio.be/ERA-NET