EU Single Market: het gemakkelijker maken om een ​​product in een ander EU-land te verkopen

  • 16 juni 2020

Op 19 april zijn in de hele EU nieuwe regels voor de wederzijdse erkenning van goederen van toepassing geworden. Ze zullen het voor bedrijven, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, sneller, eenvoudiger en gemakkelijker maken om hun producten in heel Europa te verkopen. 

De nieuwe regels zijn bedoeld om het beginsel van wederzijdse erkenning van de EU te versterken, waardoor producten vrij kunnen bewegen binnen de interne markt als ze rechtmatig in één EU-land in de handel worden gebracht. 

Bij de nieuwe regels kunnen bedrijven een vrijwillige 'verklaring van wederzijdse erkenning' invullen, die de bevoegde nationale autoriteiten duidelijk laat zien dat hun producten legaal in de handel worden gebracht in een ander EU-land. Wanneer bedrijven hun producten de toegang tot de markt wordt ontzegd of beperkt, kunnen ze dergelijke beslissingen betwisten via een bedrijfsvriendelijke procedure op SOLVIT, het netwerk voor probleemoplossing van de Europese Commissie. 

Lees het volledige artikel hier.