EUREKA

Laatste revisiedatum: 23/11/17

Wat houdt de maatregel in?

Het Europese samenwerkingsprogramma EUREKA verleent een label aan ondernemingen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Een ‘individueel’ EUREKA-project wordt opgezet door de industriële partners (minstens twee onafhankelijke partners uit twee verschillende lidstaten). Voor steun kunnen de partners terecht bij de eigen nationale of regionale overheden. Partners uit het Vlaams Gewest kunnen voor hun deelname een beroep doen op Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Het EUREKA-netwerk omvat momenteel de 38 lidstaten en de Europese Unie. EUREKA hanteert hierbij het ‘bottom-up’-principe: de partners in een O&O-project bepalen zelf het samenwerkingsverband, de inhoud en de timing van hun project. Na een kwaliteitscontrole verleent het netwerk aan de goedgekeurde projecten een EUREKA-label.

Voor wie?

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kent EUREKA-steun toe aan alle in Vlaanderen gevestigde ondernemingen – van kmo tot dochter van een multinational – en hiermee samenwerkende onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen.

Voor de ondernemingen is het noodzakelijk dat ze een exploitatiezetel hebben in Vlaanderen waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvinden. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen staat centraal. Alle ondernemingstypes, met uitzondering van zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en nationale monopolies, komen in aanmerking. Er gelden geen sectorale beperkingen, maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund.

Omvang steun

Vlaamse bedrijven en samenwerkende onderzoeksinstellingen die partner zijn in een EUREKA-project kunnen bij Agentschap Innoveren & Ondernemen steun aanvragen voor O&O-bedrijfsprojecten of een kmo-Innovatieproject (KMO- programma).

Het Vlaamse deelproject komt in aanmerking voor extra steun voor samenwerking als:

  • het project het EUREKA-label verkrijgt
  • de partners een ondertekende internationale Consortium Overeenkomst hebben ingeleverd
  • ten minste 2 lidstaten van de Europese Unie deelnemen aan het project
  • geen van de ondernemingen meer dan 70 % van de kosten van het samenwerkingsproject voor haar rekening moet nemen

Contactinformatie

Informatie over deelprogramma's van EUREKA, oproepdata, en evenementen georganiseerd door het netwerk, is te vinden via de e-NCP webtool.