EUREKA

Wat houdt de maatregel in?

Het Europees samenwerkingsprogramma EUREKA verleent een label aan ondernemingen voor de uitvoering van toegepast marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Een project wordt opgezet door minstens 2 onafhankelijke industriële partners uit 2 verschillende lidstaten.

Zowel kmo’s als grote ondernemingen komen in aanmerking.

Vlaamse partners kunnen een beroep doen op steun van VLAIO in de vorm van een onderzoeksproject of een ontwikkelingsproject. Het label zorgt voor een verhoogd steunpercentage. 
De steunaanvraag gebeurt binnen een oproep.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.