Europees innovatiescorebord 2018: Europa moet door innovatie competitief voordeel uitbouwen

  • 24 juli 2018

Uit het Europees innovatiescorebord 2018 dat de Commissie op 22 juni 2018 heeft gepubliceerd, blijkt dat de prestaties van de EU op het gebied van innovatie blijven verbeteren, maar ook dat verdere inspanningen nodig zijn om de internationale concurrentiepositie van Europa zeker te stellen.

Elk jaar publiceert de Commissie een vergelijkende beoordeling van de prestaties van de lidstaten op het gebied van innovatie, afgewogen tegen de resultaten van internationale concurrenten. Die gegevens helpen de lidstaten en de EU als geheel om na te gaan op welke gebieden gerichte inspanningen nodig zijn.

Uit de editie van dit jaar van het Europees innovatiescorebord blijkt een positieve trend in de meeste EU-landen – met name in Malta, Nederland en Spanje, terwijl Zweden de innovatiekoploper van de EU blijft. De EU beent belangrijke concurrenten als Canada, Japan en de Verenigde Staten bij. Maar als we de innovatiekloof helemaal willen dichten en onze voorsprong op China willen behouden, is een gezamenlijke inspanning nodig om het innovatiepotentieel van Europa verder uit te diepen.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen.

Bron: IP/18/4223