Europees Instituut voor innovatie en technologie: Commissievoorstel voor strategie 2021-2027

  • 18 juli 2019

Op 11 juli heeft de Europese Commissie een wijziging van de rechtsgrondslag van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) voorgesteld alsook de nieuwe strategische innovatieagenda 2021-2027 van het EIT.

Het EIT, een onafhankelijk orgaan van de EU, is in 2008 opgericht om de Europese innovatiecapaciteit te versterken. De goedgekeurde voorstellen zullen het EIT in lijn brengen met het volgende EU-programma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europa (2021-2027), waarmee de Commissie haar belofte nakomt het innovatiepotentieel van Europa een extra impuls te zullen geven. Met een voorgestelde begroting van 3 miljard euro, wat neerkomt op een stijging van 600 miljoen euro – of 25 % – ten opzichte van de huidige strategische innovatieagenda (2014-2020), zal het EIT de activiteiten van bestaande en nieuwe kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG's) financieren en de innovatiecapaciteit van 750 instellingen voor hoger onderwijs ondersteunen.

Het volledige persbericht kunt u hier lezen:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_nl.htm

Bron: IP/19/3849