Europese Commissie stelt ingrijpende hervorming van het btw-stelsel van de EU voor

  • 13 oktober 2017

De Europese Commissie heeft op 4 oktober 2017 plannen gepresenteerd voor de grootste hervorming van de btw-regels van de EU in een kwarteeuw. De nieuwe start moet het stelsel zowel voor overheden als voor ondernemingen verbeteren en moderniseren. In totaal gaat elk jaar meer dan 150 miljard EUR aan btw verloren, waardoor de lidstaten inkomsten mislopen die voor scholen, wegen en gezondheidszorg zouden kunnen worden gebruikt. Volgens ramingen is ongeveer 50 miljard EUR daarvan - of jaarlijks 100 EUR per EU-burger - te wijten aan grensoverschrijdende btw-fraude. Dat geld kan worden gebruikt om misdaadorganisaties waaronder terroristische groeperingen, te financieren. Volgens ramingen wordt dit bedrag dankzij de voorgestelde hervorming met 80% verminderd.

De voorgestelde btw-hervorming beoogt het stelsel ook robuuster en gebruiksvriendelijker voor ondernemingen te maken. De Commissie wil een btw-stelsel dat Europese ondernemingen helpt van alle voordelen van de eengemaakte markt te profiteren en op de wereldwijde markten te concurreren. Ondernemingen die in het buitenland zaken doen, moeten nu nalevingskosten maken die 11% hoger liggen dan die van alleen in het binnenland opererende ondernemingen. Een eenvoudigere en modernere btw moet deze kosten met een geraamde 1 miljard EUR verminderen.

Een definitief btw-stelsel dat voor de eengemaakte markt werkt, is al lang een toezegging van de Commissie. In het btw-actieplan van 2016 is in detail uitgelegd waarom er een eengemaakte Europese btw-ruimte moet ontstaan die eenvoudiger en fraudebestendig is.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Bron: IP/17/3443