Toegang tot Europese financiering

Subsidiedatabank

geldBinnen de Europese Unie bestaan er diverse financieringsprogramma's waar ook Vlaamse kmo's aanspraak op kunnen maken.

Bent u op zoek naar Europese financiering voor een specifiek project ? Dan kan u bij het Enterprise Europe Network Vlaanderen terecht voor concrete informatie en advies op maat.

Via de Subsidiedatabank  van het Agentschap Innoveren & Ondernemen kunt u steunmaatregelen voor ondernemingen opzoeken. De steunmaatregelen van de Vlaamse, federale en Europese overheden zijn er in opgenomen om u een handig overzicht te bieden. De opgenomen maatregelen in deze subsidiedatabank omvatten: advies en bijstand, subsidies, (goedkope) leningen en risicokapitaal, waarborgen bij leningen, verminderingen van sociale lasten en werknemerskosten en ten slotte belastingverminderingen.

Kort overzicht van een aantal Europese steunprogramma's