Hoe veiligheid en gezondheid managen als zaakvoerder van een kmo?

Datum:
Locatie: Louizalaan 500, 1050 Brussel
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Lunchsessie 25 september 2017 - Kamer van Koophandel Brussel, Louizalaan 500, 1050 Brussel

 

Geachte mevrouw, geachte heer,

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de lunch sessie “Hoe veiligheid en gezondheid managen als zaakvoerder van een kmo?” georganiseerd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg, het Belgisch focal point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en Enterprise Europe Network Brussel.

Wist u dat:

  • U als werkgever burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk voor de veiligheid, de gezondheid, de arbeidsomstandigheden, … kortom het welzijn op het werk van uw werknemer(s)?
  • De kosten van een arbeidsongeval meestal vijf maal meer bedragen dan de voorziene uitkering van de verzekering?
  • Het wegvallen van een werknemer grote gevolgen heeft voor het productieproces of de dienstverlening en de kmo dus destabiliseren? 

Meer dan ooit bepalen een stabiele werkomgeving en gemotiveerd personeel het succes van uw onderneming. Een doordachte integratie van welzijn op het werk met de nodige preventiemaatregelen in de dagelijkse activiteiten leidt bijgevolg tot een gezonder (ook financieel), een efficiënter en een duurzaam bedrijf. 

Daarom organiseert de FOD Werkgelegenheid, arbeid en Sociaal Overleg, dat het Belgische focal point uitmaakt van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), samen met Enterprise Europe Network Brussel een lunchsessie voor de zaakvoerders van kmo’s, op maandag 25 september 2017 te Brussel. Tijdens deze sessie krijgt u meer uitleg over de Belgische reglementering en de controle ervan, gericht op uw burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. De diensten en tools die u kunnen helpen bij het preventiebeheer van uw risico’s worden voorgesteld met speciale aandacht voor het gratis risicoanalyse tool voor kmo’s: OiRA (Online Interactive Risk Assesment).

Programma

11.00  Onthaal
11.15  Inleiding : Enterprise Europe Network en OSHA : Jean-Philippe Mergen, Directeur export BECI.

11.25  Sociale verantwoordelijkheid en strafrechtelijke aansprakelijkheid van een KMO ondernemer.
          Visie van een inspecteur: Johal Ledegen - Toezicht Welzijn op het werk Brussel - FOD
          Werkgelegnheid, Arbeid en Sociaal Overleg

11.55  Tools om u te helpen. OiRA : online interactive risk assessment
          Frank Dehasque – focal point manager EU-OSHA – FOD Werkgelegenheid,
          Arbeid en Sociaal Overleg

12.15  Vragen en antwoorden

12.30  Lunch - networking

Deelname gratis – inschrijving verplicht


Routebeschrijving