InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen

Laatste revisiedatum: 27/04/2020

Wat houdt de maatregel in?

In het kader van Horizon 2020 hebben de Europese Commissie en de EIB-groep (de Europese Investeringsbank-EIB en het Europees Investeringsfonds-EIF) een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten gelanceerd. Ze willen hiermee innovatieve bedrijven helpen om gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. De komende zeven jaar biedt 'InnovFin - EU-financiering voor Innovatieve Ondernemingen' een reeks op maat gemaakte financiële producten voor onderzoek en innovatie (O&I) door kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor opdrachtgevers van projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuur. De EU (in het kader van Horizon 2020) en de EIB-Groep (uit eigen middelen) ondersteunen de financiële producten van InnovFin via hiervoor gereserveerde middelen.

Deze steun wordt rechtstreeks verstrekt of via financiële tussenpersonen.

Meer gedetailleerde info over deze steunmaatregel.