InnovFin-programma: Europese financiële instrumenten voor innovatieve ondernemingen

Laatste revisiedatum: 2/11/17

Wat houdt de maatregel in?

In het kader van Horizon 2020 lanceerden de Europese Commissie en de EIB-groep (de Europese Investeringsbank-EIB en het Europees Investeringsfonds-EIF) een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen.

De komende zeven jaar biedt 'InnovFin – EU-financiering voor Innovatieve Ondernemingen' een reeks op maat gemaakte financiële producten voor onderzoek en innovatie (O&I) door kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor opdrachtgevers van projecten in onderzoeksinfrastructuur. Hierbij worden de financiële producten van InnovFin ondersteund door middelen die de EU (in het kader van Horizon 2020) en de EIB-Groep (uit eigen middelen) hiervoor hebben gereserveerd. Deze steun wordt rechtstreeks verstrekt of via financiële tussenpersonen.

Voor wie?

De InnovFin-financiering is ontwikkeld als een reeks geïntegreerde en complementaire financieringsinstrumenten. Die bestrijken de hele waardeketen van investeringen in onderzoek en innovatie. Alle producten zijn vraaggestuurde instrumenten. Ze worden binnen alle in aanmerking komende sectoren, landen en regio's verstrekt. Mogelijke eindbegunstigden zijn ondernemingen en andere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in de met Horizon 2020 geassocieerde landen. Deze garantie- en schuldinstrumenten worden binnenkort aangevuld met een reeks kapitaalinstrumenten onder beheer van het EIF.

De steun kan gaan naar kmo's (Europese definitie), kleine midcap-ondernemingen (van 250 tot 500 werknemers), grote midcap-ondernemingen (500 tot 3000 werknemers) of grote ondernemingen (>3000 werknemers) en onderzoeksinstellingen, afhankelijk van het instrument.

Overzicht verschillende instrumenten

Hierbij een overzicht van de verschillende instrumenten. U kan dit ook raadplegen op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm.

Instrument

Doelgroep en basisvoorwaarden

Website voor meer info

InnovFin SME Guarantee  (InnovFin voor MKB garanties)

-voor innovatieve kmo’s en kleine midcap-ondernemingen;
-de erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering van €25.000 - €7,5 miljoen

Via erkende financiële instellingen, zie www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

InnovFin MidCap Guarantee
(InnovFin voor Midcap-garanties)

-voor innovatieve grote midcap-ondernemingen, uitgesloten voor InnovFin MKB-garanties;
-de erkende financiële instellingen kunnen een beroep doen op een kredietrisicogarantie of tegengarantie voor schuldfinanciering tot €50 miljoen

Via erkende financiële instellingen, zie www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-guarantee.htm

InnovFin Equity
(InnovFin voor risicokapitaalfinanciering)

-voor starters, kmo’s en kleine midcap-ondernemingen
- er wordt risicokapitaal verstrekt aan erkende investeringsfondsen actief in innovatieve sectoren

Via erkende investeringsfondsen, zie www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm

InnovFin MidCap Growth Finance
(InnovFin voor midcap-groeifinanciering)

-voor innovatieve grote midcap-ondernemingen;
-langlopende leningen van hogere rang, achtergestelde leningen of mezzaninefinanciering van €7,5 miljoen tot €25 miljoen

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/midcap-growth-finance.htm

InnovFin Large Projects
(InnovFin voor grote projecten)

-voor O&I-projecten van grote ondernemingen (>3000 werkn.), universiteiten, publieke onderzoeksinstellingen, infrastructuur voor O&I, enz...;
-leningen en garanties van €25 miljoen tot €300 miljoen

Rechtstreeks richten tot EIB, zie  contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/large-projects.htm

InnovFin Energy Demo Projects
(InnovFin voor energie demonstratieprojecten)

-special purpose vehicles (SPV's of projectvennootschappen), midcap-en grote ondernemingen;
-leningen en kredietrisicogaranties voor leningen van €7,5 miljoen tot €75 miljoen voor demonstratieprojecten in o.m. hernieuwbare energie.

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm

InnovFin Infectious Diseases
(InnovFin voor besmettelijke ziekten)

-SPV's, midcap-en grote ondernemingen;
-leningen van €7,5 miljoen tot €75 miljoen voor de financiering van onderzoek naar o.m. vaccins en medicatie voor besmettelijke ziekten.

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/infectious-diseases.htm

InnovFin Advisory
(InnovFin adviesdiensten)

-de verwachte doelgroepen zijn opdrachtgevers van grote O&I-projecten die voldoen aan de maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020;
-financieel advies ter voorbereiding van krediet- en investeringsaanvragen van omvangrijke complexe O&I projecten (min. €15 miljoen investeringen)

Rechtstreeks richten tot EIB, zie contactgegevens onder de folder met voorwaarden op www.eib.org/products/blending/innovfin/products/advisory.htm

 

 

Omvang steun

De EIB-groep financiert/waarborgt maximaal 50% van de investeringskosten.

Contactinformatie

Voor de instrumenten 'InnovFin voor MKB-garanties' en 'InnovFin voor midcap-garanties' werden een aantal financiële instellingen in België erkend: Belfius, ING Belgium en KBC Bank.

Meer info over het InnovFin-programma vindt u op:

www.eib.org/products/blending/innovfin/products/index.htm.

Zoekt u naar wie in België voor welke instrumenten werd erkend, surf naar europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/en/ –  selecteer België op de kaart, maak een selectie en download de pdf.

 

Europese Investeringsbank - EIB

Boulevard Konrad Adenauer 98-100 2950 Luxemburg

T +352 43 79 1

ww.eib.org

 

Europees Investeringsfonds - EIF

avenue J.F. Kennedy 37B

2968 Luxembourg

T +352 24851

www.eif.org