Kmo’s en inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten

  • 24 juni 2021

Namaak benadeelt niet alleen consumenten, maar houdt ook aanzienlijke schade in voor de economie van de EU en in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Volgens het IP-scoreboard voor kmo’s, een publicatie van EUIPO, meldt 1 op de 4 kmo’s in Europa dat het schade heeft ondervonden van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten. Alleen al in België gaat het om 25,8 %.

Bedrijven met intellectuele-eigendomsrechten, zoals handelsmerken of patenten, meldden omzetverlies (33 %), reputatieschade (27 %) en minder concurrentievermogen (15%) als gevolg van de inbreuk op hun rechten.

Momenteel bezit minder dan 9 % van alle kmo’s in de EU geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten. Maar voor de bedrijven die ze wel hebben, maken intellectuele-eigendomsrechten een groot verschil: kleine en middelgrote ondernemingen die intellectuele-eigendomsrechten bezitten, zoals patenten, ontwerpen of handelsmerken, hebben per werknemer een 68 % hogere omzet dan bedrijven die niet zulke rechten bezitten, en de salarissen van hun werknemers zijn hoger.

Om het bewustzijn van de waarde van intellectuele-eigendomsrechten te verhogen en kmo’s te helpen om hun concurrentievermogen op de markt maximaal in te zetten, heeft EUIPO in samenwerking met de Europese Commissie en de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten het programma Ideas Powered for Business gelanceerd, met onder andere een kmo-fonds van 20 miljoen EUR. Door dit initiatief worden diensten voor de beoordeling van intellectuele eigendom gesubsidieerd, maar ook 50 % van de kosten van de aanvraag van rechten op handelsmerken en ontwerpen op nationaal, regionaal of EU-niveau, en het helpt duizenden kmo’s bij de ontwikkeling van hun intellectuele-eigendomsstrategieën in deze moeilijke tijd.

Meer info: EUIPO - Home (europa.eu)

Bron: persbericht 8/06/21 EUIPO - European Union Intellectual Property Office