KMO-instrument

Het kmo-instrument slaat brug tussen innovatie en markt

Laatste revisiedatum: 16/05/19

Het kmo-instrument is een Europees instrument dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot  € 2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies) wanneer de subsidie behaald wordt. Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren. Bijgevolg zal er bij elke kandidaatstelling een uitgebreide screening gebeuren van het ingediende dossier.

Zo wil de Europese Commissie er voor zorgen dat innovatieve bedrijven hun potentieel optimaal kunnen verwezenlijken en zo de brug kunnen maken naar de commercialisering van hun innovatieve technologieën. Het is één van de grote vernieuwingen binnen het overkoepelende Horizon 2020 programma.

Wie komt in aanmerking

Het kmo-instrument richt zich tot de Europese “top kmo’s”.

Als kmo moet worden voldaan aan de volgende Europese kmo-definitie:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;
 • minder dan € 50 miljoen jaaromzet of minder dan € 43 miljoen balanstotaal realiseren;
 • voor de berekening van deze criteria moet er geconsolideerd worden wanneer het bedrijf geen zelfstandig bedrijf is. Het bedrijf is niet zelfstandig wanneer er een deelnemingsrelatie bestaat met andere vennootschappen van 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten. Een groter aandeelhouderschap door risicokapitaalmaatschappijen, openbare participatiemaatschappijen, universiteiten of onderzoekscentra zonder winstoogmerk is toegestaan.

Met top-kmo's bedoelt men ondernemingen die veel groeipotentieel hebben en die op termijn een internationale impact kunnen hebben. Meer in het bijzonder moet het bedrijf in kwestie sterk inzetten op innovatie en gericht zijn op groei (meerwaardecreatie). Daarnaast moeten ze ook reeds enkele jaren actief zijn en bijgevolg komen pure start-ups niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking

Bij het kmo-instrument is de primaire doelstelling dat bedrijven de brug kunnen maken van innovatie naar commercialisering.

Het type innovatieve projecten dat men zoekt is gebaseerd op het concept van ‘disruptive innovation’, waarbij de geselecteerde kmo’s een project uitwerken dat een nieuwe markt lanceert of een bestaande markt volledig verandert. Hierbij zoekt men naar projecten die technology readiness level zes (= technology demonstration) bereikt hebben. Het betreft hier dus geen basisonderzoek of pure ontwikkeling want dit valt onder de andere pijlers van Horizon 2020 of binnen regionale subsidies.

Het volledige proces is gestructureerd volgens drie fases, twee op zichzelf staande fases en een ondersteunde fase, waarbij in elke fase wordt voorzien in een ander soort begeleiding.

Fase 1: opstellen concept- en haalbaarheidsstudie
 • projectvoorstel van een tiental pagina’s is vereist waarin het concept volledig wordt uitgelegd;
 • de kmo krijgt een subsidie (lump sum) van € 50.000 om een haalbaarheidsstudie uit te voeren;
 • looptijd van zes maanden.
Fase 2: doorlopen van het innovatietraject
 • een subsidie van € 500.000 tot € 2,5 miljoen (70% subsidie);
 • een uitgewerkt businessplan (ongeveer 30 pagina’s) is vereist waarin het voorstel verder wordt uitgewerkt met meer innovatieve activiteiten;
 • doel is het ontwikkelen van het project op basis van een bepaalde innovatiestrategie;
 • looptijd van 1 tot 2 jaar.
Fase 3: commercialisering en marktlancering - ondersteunende middelen na het behalen van fase 1 of 2
 • geen financiële steun maar er wordt wel geholpen om de juiste financiering te vinden;
 • de kmo krijgt uitgebreide ondersteuning om het concept om te zetten in een vermarktbaar product;
 • Zoeken naar zakenpartners en ondersteuning via het Enterprise Europe Network;
 • geen exacte duurtijd voor dit proces.

Omvang steun

De steunbedragen per fase kan je terugvinden in de rubriek ' Wat komt in aanmerking'. 

Naargelang de inhoud van het dossier kan de kmo indienen voor fase 1 of fase 2. Het is dus geen vereiste om eerst fase 1 te doorlopen.  Het is ook mogelijk dat het proces na de eerste fase stopt wanneer blijkt uit de haalbaarheidsstudie dat de uitrol in de EU niet mogelijk is of een andere manier van subsidiëren nodig is.

Aanvraagprocedure

De oproep voor bedrijven staat sinds 1 april 2014 online en blijft permanent open. Er is wel telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden. Meer info op ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument

Om je te begeleiden in dit proces neem je best vooraf contact op met het Enterprise Europe Network Vlaanderen. Om te weten of je in aanmerking komt, kan je contact opnemen met NCP SME.

De periodieke afsluitdata in 2019 voor deze oproep zijn:

 • voor fase 1: 13/02/2019, 7/05/2019, 5/09/2019;
 • voor fase 2: 9/1/2019, 3/04/2019, 5/06/2019, 9/10/2019.

Contact

Voor de begeleiding bij het indienen van de dossiers is Magali Parent, als NCP SME, van Enterprise Europe Network Vlaanderen het aanspreekpunt in Vlaanderen.

 

Bekijk hier een bedrijfsgetuigenis

KMO-instrument infographic
Graphic charter sme instrument 2017

Hier kunt u de infographic dowloaden pdf bestandsmei_2017_final_web.pdf (399 kB)