LIFE-programma

Laatste revisiedatum: 9/3/18

Wat houdt de maatregel in?

Het LIFE-programma is een Europees financieringsprogramma. Doelstelling is om bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de milieuwetgeving voor duurzame ontwikkeling in de Europese Unie.

In 2014 vierde LIFE (l'Instrument Financier pour L'Environnement) zijn 25-jarige bestaan. Voor de programmaperiode 2014-2020 bedraagt het LIFE-budget € 3,455 miljard. De programmafocus ligt op de traditionele projecten. Daarnaast kunnen organisaties geïntegreerde projecten indienen. Deze moeten milieu- of klimaatstrategieën of -beleidsplannen implementeren op grote schaal. Ook moeten in een geïntegreerd project complementaire acties worden uitgevoerd, gesteund door andere fondsen. Bij voorkeur zijn dat Europese fondsen, maar ook nationale of private fondsen zijn mogelijk.

Het LIFE-programma focust op de prioriteiten die zijn vastgelegd in het Zevende Milieu-Actieprogramma (7MAP, dat loopt van 2013 tot 2020), zoals natuurlijk kapitaal en hulpbronnenefficiëntie.

Welke projecten?

Het LIFE programma is verdeeld in 2 subprogramma’s:

1/ Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen, met drie prioritaire gebieden:

  1. milieu en efficiënt hulpbronnengebruik
  2. natuur en biodiversiteit
  3. milieubeleid en -bestuur en informatie

Piloot- en demonstratieprojecten onder dit deel dienen aan te sluiten bij de prioritaire thema’s zoals die zijn ontwikkeld in het meerjarenwerkprogramma.

2/ Klimaatactie, met drie prioritaire gebieden:

  1. mitigatie van de klimaatverandering
  2. aanpassing aan de klimaatverandering
  3. klimaatgovernance en informatie

Naast piloot- en demonstratieprojecten kunnen onder dit subprogramma ook projecten met beste praktijken worden ingediend. Die moeten aansluiten bij de prioriteiten die zijn aangeduid in de jaarlijkse projectoproep voor klimaatprojecten.

De prioriteiten voor de projectoproepen van 2018 tot 2020 zijn opgenomen in het Meerjaarlijks Werkprogramma, te vinden op de website van Eur-lex: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0210&from=EN

Omvang steun

Voor de traditionele projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 55% voor de periode 2018-2020. Minstens 55% van het budget voor de subsidies van projecten, gaat naar projecten ter ondersteuning van de natuur en de biodiversiteit. Bovendien zal de Commissie er op toekijken dat minstens 15% van het budget voor de subsidiëring van projecten wordt toegewezen aan transnationale projecten. De Europese Commissie beheert het LIFE-programma, het Uitvoerend Agentschap voor Kleine en Middelgrote ondernemingen (EASME) implementeert.

Aanvraagprocedure

Elk jaar lanceert de Europese Commissie een projectoproep voor projectsubsidies.

De projecten voor het subprogramma ‘Leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen” moeten via een tweestapsprocedure worden ingediend. Een conceptnota van 10 pagina’s wordt in een eerste fase ingediend. Wanneer deze positief wordt geëvalueerd, moet een volledig projectvoorstel worden ingediend. Voor het subprogramma Klimaatactie blijft de eenstapsprocedure van kracht waarbij de indiener direct een volledig voorstel moet voorleggen.

Belgische ondernemers moeten traditionele projecten indienen via het ECAS-portaal. Daarvoor kan u een paswoord en login aanvragen.

Financiële instrumenten

LIFE creëert naast de traditionele projecten twee financiële instrumenten. Deze worden beheerd door de Europese Investeringsbank EIB:

  • De “Private Financing for Energy Efficiency (PF4EE)” maakt energie efficiënte projecten - die aansluiten bij de Nationale Energie-efficiëntie Actieplannen- mogelijk  via leningen bij private banken. Voor België zet Belfius in op dit instrument om interessante leningen beschikbaar te stellen.
  • Met de “Natural Capital Financing Facility”  tracht de EIB  biodiversiteits- en adaptatieprojecten van private of publieke organisaties te financieren.  

Om van deze specifieke instrumenten gebruik te maken, dient u zich rechtstreeks te wenden tot de EIB:  PF4EE_Instrument@eib.org of NCF_Instrument@eib.org.

Contactinformatie

Meer informatie kan u terugvinden op ec.europa.eu/environment/life/. De aankondiging van de projectoproepen kan u raadplegen op ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm. Voor meer informatie over ‘Natuur en biodiversiteit’ kan u terecht bij Els Martens van het Agentschap Natuur & Bos via els.martens@vlaanderen.be.

Nog enkele handige adressen:

FOD Volksgezondheid en Leefmilieu

Victor Hortaplein 40

1060 Brussel

T 02 254 96 88

www.health.belgium.be

Stefanie Hugelier

LIFE-programma stefanie.hugelier@milieu.belgie.be   

T 02 524 96 88