Microkredieten van microStart

Laatste revisiedatum 3/11/17

Wat houdt de maatregel in?

microStart verleent microkredieten van € 500 tot € 15.000 voor een professioneel doel. De instelling komt zo tegemoet aan (aspirant)-ondernemers die niet terechtkunnen bij reguliere financiële instellingen.

Daarvoor kunnen vele redenen zijn. Enkele voorbeelden:

 • geen of onvoldoende eigen middelen hebben
 • geen (vast) inkomen of uitsluitend een werkloosheidsuitkering hebben
 • (beperkt) genoteerd staan op de zwarte lijst

De toekenning van een microkrediet betekent ook gratis toegang tot een reeks diensten die u helpen bij het runnen van uw activiteit: individuele coaching, commerciële tips, marketing-, juridisch of financieel advies enzovoort. Daarnaast organiseert microStart doorheen het jaar opleidingen in kleine groepen over verschillende thema's.

microStart werd in 2010 opgericht door de Franse organisatie Association pour le Droit à l'Initiative Economiqie (ADIE) – de pionier in Europese microfinanciering – BNP Paribas Fortis en het Europese InvesteringsFonds (EIF). Aanvankelijk was microStart actief in Brussel en Wallonië, maar in 2013 volgden Gent en Antwerpen. Agentschap Innoveren & Ondernemen verleent structurele ondersteuning, zodat Vlaamse kredietnemers van microStart optimaal kunnen starten.

Voor wie?

Iedereen die op zoek is naar een krediet om een eigen zelfstandige activiteit op te starten of uit te bouwen en niet bij de bank terechtkan. Ze beantwoorden de volgende drie vragen positief:

 • Heeft u financiering nodig voor een professionele activiteit?
 • Bent u al gestart als zelfstandige of wil u binnenkort opstarten?
 • Zal uw activiteit een inkomen genereren in België?

Ook valt u niet onder een collectieve schuldregeling. Bij gewone schuldbemiddeling of een afgehandeld faillissement, komt u wel nog in aanmerking. U kan eveneens een lening krijgen om een marktstudie uit te voeren of als u opstart via een activiteitencoöperatie zoals Starterslabo, Job Yourself of Smart.

Welke projecten?

De microkredieten worden gebruikt voor:

 • het testen van een idee
 • investeringen in renovatie, voorraad, materiaal, machines, kasmiddelen, huurwaarborgen, een occasiewagen, de overname van een zaak …
 • werkkapitaal en huur voor het overbruggen van de eerste maanden
 • administratieve opstartkosten
 • het opvullen van cashflowproblemen

De financieringsvoorwaarden

 • kredieten van € 500 tot € 15.000 voor een professioneel doeleinde
 • de looptijd van de lening hangt af van het project, tot maximaal 4 jaar
 • de intrestvoet bedraagt 8,95% voor de meeste leningen
 • de dossierkosten bedragen 5% en worden meteen van het geleende bedrag afgetrokken
 • andere voorwaarden hangen af van het concrete project en de situatie
 • iemand uit uw omgeving stelt zich borg voor 50% van het bedrag; hij of zij stelt zich moreel borg, gelooft in het project en de correcte terugbetaling
 • kent u echt niemand, dan wordt soms een geldborg van 25% toegestaan

Bijzondere kredietformules, onder de vorm van een renteloze lening, zijn er voor kandidaat-leners die omwille van hun religieuze overtuiging geen intrest betalen. Zij betalen dan hogere dossierkosten. Tot slot is ook een groepslening mogelijk voor een vereniging of een vzw.

Aanvraagprocedure

Dien uw aanvraag in bij een kantoor van microStart. In het Vlaams Gewest kan u terecht bij:

Agentschap Gent

Voormuide 41

9000 Gent

T 09 277 93 39

gent@microstart.be

 

Agentschap Antwerpen

Dambruggestraat 26

2060 Antwerpen

T 03 555 92 95

antwerpen@microstart.be

Contactinformatie

Meer informatie vindt u op www.microstart.be/nl of stuur een e-mail naar enterprise.europe@vlaanderen.be.