Nieuws

  • 9 april 2019

Biotech Cluster/SME Matchmaking Mission to Japan

The mission is organised alongside the “Bio Japan Expo" (http://www.ics-expo.jp/biojapan) in Pacifico Yokohama.
  • 29 maart 2019

Commissie ingenomen met akkoord over nieuwe regels die het pad effenen voor een betere inning van btw over onlineverkopen

De Commissie is ingenomen met het akkoord dat de EU-lidstaten hebben bereikt op 12 maart 2019 over gedetailleerde maatregelen die nodig zijn om de btw-regels voor de onlineverkoop van goederen te vereenvoudigen en er ook voor te zorgen dat onlinemarktplaatsen hun ro
  • 29 maart 2019

EU Consultation on Inland waterway transport

DG Mobility and Transport has published a survey related to Inland Waterway Transport in the EU.
  • 8 april 2019

Schrijf u in voor twee bedrijvenmissies voor bio-voedingsbedrijven naar Azië

Dit jaar organiseren  EU Gateway | Business Avenues en de AgroFood SectorGroup van Enterprise Europe Network twee bedrijvenmissies voor bio-voedingsbedrijven naar Azië:
  • 29 maart 2019

Commissie verheugd over akkoord inzake grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben op 13 maart 2019 een voorlopig akkoord bereikt over nieuwe regels waardoor ondernemingen binnen de interne markt beter kunnen fuseren, worden gesplitst of verhuizen en tegelijkertijd krachtige waarborgen worden geboden.
  • 21 maart 2019

Austria – Belgium: 1st Call for Proposals for Joint R&D Projects

Belgium and Austria are announcing the 1st Call for Proposals for joint R&D projects, focusing on developing innovative products and applications in all technological and application areas.
  • 29 maart 2019

Online winkelen: Commissie en consumentenbeschermingsinstanties dringen aan op duidelijke informatie over prijzen en kortingen

Uit een EU-brede screening van webwinkels blijkt dat de informatie over prijzen en kortingen die op deze sites aan de consument wordt verstrekt, vaak onduidelijk is.
  • 29 maart 2019

Commissie verwelkomt voorlopig akkoord over Horizon Europa, het toekomstige EU-programma voor onderzoek en innovatie

De EU-instellingen hebben op 20 maart 2019 een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europa. Het bereikte akkoord moet nog formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.
  • 19 maart 2019

INNOWWIDE H2020 CALL

The Coordination and Support Action INNOWWIDE H2020 was launched in Madrid on 10 January 2019.