Nieuws

  • 27 mei 2020

Eurostars Life Sciences matchmaking event

Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen van de Belgische regering, en aangezien de Knowledge for Growth-conferentie wordt uitgesteld tot 10 september, wordt het Eurostars Life Sciences matchmaking event in 2 sessies georganiseerd:
  • 15 mei 2020

Maximumbedrag achtergestelde lening opgetrokken tot 2 miljoen euro

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Corona achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen tot 2 miljoen euro onder bepaalde voorwaarden.
  • 13 mei 2020

WCM Training programme in November - Call for applications

The EU-Japan Centre is currently calling for applications for the next WCM training missions in Japan. The programme provides:
  • 20 mei 2020

Platform ‘Care & Industry together against CORONA!’ (Flanders’ Care & E.E.N.) nu ook benoemd als “best practice” door de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft, in het kader van de activiteiten van het Clearing House*, het vraag en aanbod platform ‘Care & Industry together against CORONA!’, als best practice geïdentificeerd.
  • 15 mei 2020

Vooraankondiging voor de aanbesteding "Blockchain solutions for international trade"

Het directoraat-generaal TRADE van de Europese Commissie is van plan een aanbesteding uit te brengen "Blockchain-oplossingen voor internationale handel" volgens de List of Vendors procedure.
  • 21 april 2020

COVID-19-gerelateerde tenders

De EU maakte deze pagina aan met als doel de toegang tot aanbestedingen met betrekking tot de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken.
  • 15 mei 2020

TAVOLA 2020

Food & Beverage matchmaking event for european buyers and producers
  • 15 mei 2020

Producten gemakkelijker verkopen binnen andere EU landen

Deze nieuwe regels zijn bedoeld om het beginsel van wederzijdse erkenning van de EU te versterken, waardoor producten vrij kunnen bewegen binnen de interne markt als ze rechtmatig in één EU-land in de handel worden gebracht.
  • 7 april 2020

EC guidelines to manufacturers for important COVID-19 items

The Commission made available guidance to assist manufacturers in ramping up production of essential medical equipment and material in three areas: