Nieuws

  • 18 juni 2019
European Innovation Council

Belgian edition of the European Innovation Council Roadshow, 1 July, Brussels

We invite you to the Belgian edition of the European Innovation Council (EIC) Roadshow, in Brussels
  • 13 juni 2019

BeShared-project

Meer en meer producten en diensten worden gedeeld onder meerdere gebruikers. Het bekendste voorbeeld zijn deelwagens en deelfietsen. De deel- en platformeconomie zorgt nu al voor meer dan 400.000 jobs in Europa en dat aantal zal de volgende jaren zeker nog toenemen.
  • 31 mei 2019

Algemene verordening gegevensbescherming nu één jaar van kracht

De algemene verordening gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien hebben bijna alle lidstaten hun nationale wetgeving aangepast aan de AVG. De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn belast met de handhaving van de nieuwe regels.
  • 28 mei 2019

WORTH Partnership Project: 3rd CALL LAUNCHED

The third call for applications of WORTH Partnership Project is officially open with deadline October 31st, 2019. This call is expected to become the last opportunity for candidates to apply.
  • 4 juni 2019

Online training voor starters in de deeleconomie

De deel- en platformeconomie zorgt nu al voor meer dan 400.000 jobs in Europa en dat aandeel zal de volgende jaren enkel toenemen. Daarom helpen Europese beleidsmakers kmo’s voortaan actief bij de uitbouw van hun business.
  • 31 mei 2019

E-invoicing: nieuwe Europese norm voor elektronisch factureren voor overheidsopdrachten

Vanaf 18 april 2019 wordt van alle openbare entiteiten en aanbestedende diensten verwacht dat zij elektronische facturen ontvangen en verwerken in overeenstemming met de Europese norm die is vastgesteld in Richtlijn 2014/55/ ​​EU.
  • 24 mei 2019

Next ICT Mission to Japan – November 2019

This year the ICT Cluster/SME support mission will be organised on the fringes of the Embedded Technology & IoT Technology 2019 fair in Yokohama (http://www.jasa.or.jp/expo/english/
  • 31 mei 2019

EC keurt regels goed voor het bedienen van drones

On 24 May 2019 the European Commission adopted EU rules to ensure increasing drone traffic across Europe is safe and secure for people on the ground and in the air. The rules will apply to all operators of drones – both professionals and those flying drones for leisure.
  • 28 mei 2019

European Solidarity Corps 4 Youth (ESC4Y)

European Solidarity Corps 4 Youth (ESC4Y) an opportunity for clusters to
  • 24 mei 2019

How to improve productivity and reduce costs in manufacturing!

Participate in the 5-day "World Class Manufacturing" training in Japan!This programme is funded by  the European Commission.  Training dates in Japan:  18 - 22 November 2019 - Application deadline: Thursday, 4 July 2019 The programme provides: