Nieuws

  • 20 mei 2020

Platform ‘Care & Industry together against CORONA!’ (Flanders’ Care & E.E.N.) nu ook benoemd als “best practice” door de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft, in het kader van de activiteiten van het Clearing House*, het vraag en aanbod platform ‘Care & Industry together against CORONA!’, als best practice geïdentificeerd.
  • 15 mei 2020

Vooraankondiging voor de aanbesteding "Blockchain solutions for international trade"

Het directoraat-generaal TRADE van de Europese Commissie is van plan een aanbesteding uit te brengen "Blockchain-oplossingen voor internationale handel" volgens de List of Vendors procedure.
  • 30 maart 2020

European platform Care & industry together against CORONA

The Enterprise Europe Network Flanders in cooperation with Flanders' Care created a 'European Platform - Care & Industry together against CORONA'.
  • 15 mei 2020

TAVOLA 2020

Food & Beverage matchmaking event for european buyers and producers
  • 15 mei 2020

Producten gemakkelijker verkopen binnen andere EU landen

Deze nieuwe regels zijn bedoeld om het beginsel van wederzijdse erkenning van de EU te versterken, waardoor producten vrij kunnen bewegen binnen de interne markt als ze rechtmatig in één EU-land in de handel worden gebracht.
  • 26 maart 2020

Normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen tijdelijk gratis beschikbaar

Mondmaskers zijn met de opkomst van het coronavirus een kostbaar goed geworden. Zowel de gewone bevolking als professionals uit de zorgsector gebruiken ze om zichzelf te beschermen. Het nijpende tekort aan mondmaskers heeft dan ook verstrekkende gevolgen.
  • 15 mei 2020

Maximumbedrag achtergestelde lening opgetrokken tot 2 miljoen euro

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan de Corona achtergestelde lening voor start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen tot 2 miljoen euro onder bepaalde voorwaarden.
  • 7 april 2020

EC guidelines to manufacturers for important COVID-19 items

The Commission made available guidance to assist manufacturers in ramping up production of essential medical equipment and material in three areas:
  • 26 maart 2020

Gezocht: Kan jouw bedrijf PBM en/of medische apparatuur produceren?

We willen op Europees niveau een overzicht krijgen van bedrijven die PBM en/of medische apparatuur kunnen produceren. Meld snel jouw bedrijf aan!