Nieuws

  • 16 april 2018

Reportage Partnering dag: Ready2Match?

Op een bepaald ogenblik overweegt elke onderneming om de sprong te wagen richting het buitenland. Die eerste stap is vaak de moeilijkste want alles is onbekend.
  • 30 maart 2018

Belasting digitale economie: voorstellen van de Commissie om alle internetbedrijven eerlijk te belasten in de EU

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om te garanderen dat onlinebedrijven in de EU op een eerlijke en groeivriendelijke manier worden belast.
  • 13 april 2018

Be Consumer Law Ready. Is uw kmo klaar voor consumentenrecht?

Consumer Law Ready is een gespecialiseerd opleidingsprogramma voor mensen in kmo's, zoals u. Het helpt u de recentste EU-wetten inzake consumentenrecht te begrijpen en na te leven.
  • 3 april 2018

EU-Japan Newsletter March

Klik op onderstaande link om de nieuwsbrief maart 2018  van het EU-Japan Centre te lezen. Klik op: https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/march18.pdf  
  • 30 maart 2018

Detachering van werknemers

Werknemers uit Oost-Europese lidstaten kunnen nu tijdelijk tegen een lager loon in West-Europese EU-landen werken. Volgens de bestaande Europese detacheringsrichtlijn, die sinds 1997 van kracht is, is dat mogelijk. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.
  • 6 april 2018

E-certis krijgt een nieuw kleedje

Eén van de moeilijkste zaken bij het tenderen voor overheidsopdrachten in andere landen, is het voldoen aan de lokale papierberg. Vroeger wist men vaak niet waar men deze documenten kon vinden. Hiertoe werd e-certis in het leven geroepen.
  • 30 maart 2018

FinTech: Commissie neemt maatregelen voor een meer concurrerende en innovatieve financiële markt

FinTech: Commissie neemt maatregelen voor een meer concurrerende en innovatieve financiële markt
  • 30 maart 2018

Geoblocking

De Europese Raad heeft op 27 februari een verordening goedgekeurd die het einde van geoblocking inluidt.