Commissie komt met nieuwe btw-regels ter ondersteuning van e-commerce- en onlinebedrijven in de EU

  • 9 maart 2017

De Europese Commissie heeft op 1 december 2016 een reeks maatregelen bekendgemaakt die het btw-klimaat voor e-commercebedrijven in de EU moeten verbeteren. Dankzij deze voorstellen zullen consumenten en bedrijven, met name start-ups en midden- en kleinbedrijven, gemakkelijker goederen en diensten online kunnen aan- en verkopen.

Door de invoering van een EU-breed portaal voor onlinebetalingen van btw (het "éénloketsysteem") zullen de btw-nalevingskosten sterk dalen, wat voor bedrijven in de EU een besparing van € 2,3 miljard per jaar zal opleveren. Met de nieuwe regels zal de btw ook betaald worden in de lidstaat van de eindverbruiker en zullen de belastinginkomsten dus eerlijker over de EU-lidstaten worden verdeeld. Deze voorstellen zullen de lidstaten helpen om de € 5 miljard aan btw, die volgens huidige schattingen elk jaar verloren gaat op onlineverkopen, te recupereren. In 2020 zouden deze inkomstenverliezen kunnen oplopen tot € 7 miljard en daarom is het zaak nu te handelen.

Ten slotte maakt de Commissie ook haar belofte waar dat de lidstaten op e-publicaties zoals e-boeken en onlinekranten hetzelfde btw-tarief kunnen toepassen als op hun gedrukte tegenhangers; zij schrapt daartoe de bepalingen die niet toelieten dat e-publicaties dezelfde voordelige btw-behandeling kregen als traditionele gedrukte publicaties.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Bron: IP/16/4010

Vragen en antwoorden: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3746_en.htm