Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie – vragen en antwoorden

  • 6 april 2017

Waar gaat artikel 50 over?

Artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bevat de procedure die een lidstaat de mogelijkheid biedt zich uit de Europese Unie terug te trekken. Het artikel is pas in 2007 bij het Verdrag van Lissabon ingevoerd.

Hoe zet een lidstaat de procedure van artikel 50 in gang?

Een lidstaat moet de Europese Raad in kennis stellen van zijn voornemen zich terug te trekken. Er zijn geen specifieke vereisten voor de wijze waarop de lidstaat dat doet.

Vind hier alle vragen en antwoorden.

Bron: MEMO-17-648