Onlineaankopen en onlinegeschillenbeslechting: nieuw Europees platform in het eerste jaar gebruikt door 24 000 consumenten

  • 6 april 2017

Hoewel in de EU strenge regels van kracht zijn om de consument te beschermen, is het voor de consument soms toch nog moeilijk verhaal te halen als zijn rechten worden geschonden, met name als het een grensoverschrijdende transactie betreft.

Consumenten die een onlineaankoop hebben gedaan, moeten de mogelijkheid hebben om eventuele problemen daarover ook online op te lossen. Of het nu gaat om een de verkoper die weigert een ondeugdelijke, nog onder de garantie vallende laptop te repareren of een reisagent die weigert een in het honderd gelopen vakantie terug te betalen: dit soort geschillen kan sneller en goedkoper online, zonder tussenkomst van de rechter, worden opgelost, via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (afgekort tot "ODR", voor online dispute resolution), dat de Commissie op 15 februari 2016 heeft gelanceerd.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Bron: IP/17/727