Eenvoudiger regels en meer steun voor producenten van groenten en fruit

  • 6 april 2017

Dankzij de nieuwe regels die de Europese Commissie op 13 maart 2017 heeft goedgekeurd, kunnen Europese producentenorganisaties in de groente- en fruitsector zich verheugen op eenvoudiger regels, minder administratieve lasten en meer financiƫle steun in tijden van crisis.

De geactualiseerde en vereenvoudigdeĀ gedelegeerde verordening voor de Europese groente- en fruitsector, het sluitstuk van een tweejarige evaluatie in het kader van het lopende initiatief voor betere regelgeving van de Commissie-Juncker, zal de rol van de producentenorganisaties (PO's) verder versterken door ze aantrekkelijker te maken voor niet-leden en tegelijk de werking van de bestaande regeling voor marktbeheer te verbeteren.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Bron: IP/17/526