Europees bevel tot conservatoir beslag

  • 6 april 2017

In het kader van het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) kan een gerecht in een EU-land de tegoeden die op een bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land staan, bevriezen. De procedure kan alleen worden toegepast in grensoverschrijdende zaken waarbij de bankrekening van de schuldenaar wordt aangehouden in een ander land dan het land van het gerecht waarbij de procedure loopt of het land waar de schuldeiser zijn woonplaats heeft.

Aldus wordt het gemakkelijker om in de EU schuldvorderingen te innen. De procedure voor het verkrijgen van een EAPO is opgenomen in Verordening (EU) nr. 655/2014. Het is een alternatief voor bestaande procedures in de EU-landen. Deze verordening is reeds van toepassing vanaf 18 januari 2017.

Meer info kunt u hier lezen.

Bron: e-justice.europa.eu