Nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor het Life-programma

  • 6 april 2017

Het LIFE-programma  voor de periode 2014-2020 financiert projecten in de hele Europese Unie die het milieu en het klimaat ten goede komen. De projectsubsidies willen milieu- en klimaatdoelen realiseren op het terrein en innovatieve milieu- en klimaattechnologieën bevorderen.

De Europese Commissie zal een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het LIFE-programma op 28 april lanceren, met deadlines  in september 2017. De oproep is voornamelijk gericht op close-to-market projecten.

Meer info vindt u hier (EASME) en hier (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu).