AAL2Business Call for tender - 2017/S 085-167176 – Diensten

  • 2 juni 2017

België-Brussel: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

Aanbestedende dienst: Ambient Assisted Living Association

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27.6.2017 - 13:00

Meer info: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:167176-2017:TEXT:NL:HTML&src=0