Call for tender: 2017/S 095-185938 - diensten

  • 2 juni 2017

België-Brussel: Ontwikkeling van controlemethodologieën en stipte uitvoering van controles inzake overeenkomsten met betrekking tot de exploitatie van de gebouwen die door de Europese Commissie in Brussel worden gebruikt of beheerd

Aanbestedende dienst: Europese Commissie

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:  07/08/2017 - Plaatselijke tijd: 17:30

Meer info: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185938-2017:TEXT:NL:HTML&tabId=0