Vraag naar online winkelen over de grens neemt toe bij EU-consumenten

  • 1 augustus 2017

Uit de editie 2017 van het Scorebord consumentenvoorwaarden blijkt dat meer en meer EU-consumenten online winkelen en dat hun vertrouwen in e-commerce is toegenomen, zeker om online te kopen in andere EU-landen.

Toch aarzelen detailhandelaren nog om hun onlineactiviteiten uit te breiden en blijven ze wantrouwig staan tegenover onlineverkopen aan consumenten in andere EU-landen. Zo maken ze zich vooral zorgen over een hoger risico op fraude en niet-betaling bij verkoop naar het buitenland, verschillen in belastingregels, verschillen in nationaal contractenrecht en in regels voor consumentenbescherming.

De consumentenvoorwaarden mogen dan doorgaans verbeterd zijn sinds de vorige editie van het scorebord, toch blijven er tussen landen nog grote verschillen bestaan inzake vertrouwen, kennis en bescherming.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden.

Bron: IP/2017/2109